آغاز آموزش الکترونيکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   03 شهریور 1389-25 August 2010بازدید 3781


آغاز آموزش الکترونيکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

آموزش الکترونيکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه آغاز شد نرم افزار يادگيري الکترونيکي در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي کرمانشاه نصب گرديد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه کرمانشاه، نرم افزار يادگيري الکترونيکي در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي کرمانشاه نصب گرديد. دکتر جليليان مسوول واحد آموزش الکترونيکي دانشگاه كرمانشاه هدف از ايجاد اين سامانه را برگزاري بازآموزي از راه دور و مديريت ارتباطات الکترونيکي مورد نياز کليه واحدهاي آموزشي دانشگاه دانست. وي گفت: اين ارتباطات مي تواند به صورت همزمان و غير همزمان در ارائه دروس مختلف صورت گيرد. http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1599246&Lang=P
اخبار روزنامه ها