جزييات ثبت‌نام پذيرفته شدگان دوره‌هاي حضوري و مجازي ارشد ناپيوسته علوم پزشکي تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه مجازیارسال شده در   17 شهریور 1389-08 September 2010بازدید 3298


جزييات ثبت‌نام پذيرفته شدگان دوره‌هاي حضوري و مجازي ارشد ناپيوسته علوم پزشکي تهران

اعلام جزييات ثبت‌نام پذيرفته شدگان دوره‌هاي حضوري و مجازي ارشد ناپيوسته علوم پزشکي تهران جزئيات ثبت نام پذيرفته شدگان دوره‌هاي حضوري و مجازي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال تحصيلي90-89 در دانشگاه علوم پزشکي تهران اعلام شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه علوم پزشکي تهران، تكميل فرم‌هاي ثبت نامي در سامانه ثبت نام، گواهي تاييد شده فراغت از تحصيل مقطع قبلي، تصوير تمامي صفحات شناسنامه، كارت ملي و عكس، گواهي موافقت بدون قيد و شرط از بالاترين مقام اداري براي شاغلان، تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت نظام وظيفه، تصوير پايان يا معافيت يا ترخيص از طرح نيروي انساني، تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان، تكميل فرم تعهد مبني بر عدم مغايرت مندرجات مدارك اسكن شده با اصل مدارك و تصوير حكم كارگزيني براي كارمندان از مدارک مورد نياز براي دوره‌هاي حضوري است. بنابراين گزارش، تكميل فرم‌هاي ثبت نام، گواهي تاييد شده فراغت از تحصيل مقطع قبلي، تصوير تمامي صفحات شناسنامه كارت ملي و عكس، تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت نظام وظيفه، تصوير پايان يا معافيت يا ترخيص از طرح نيروي انساني، تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان، تكميل فرم تعهد مبني برعدم مغايرت مندرجات مدارك اسكن شده با اصل مدارك و تكميل فرم تعهد مبني بر واريز شهريه تحصيلي و دريافت مجوز از اداره آموزش نيز از مدارك مورد نياز براي دوره‌هاي مجازي است. گفتني است؛ پذيرفته شدگان بايد براي ثبت نام به سامانه ثبت نام اينترنتي واقع در سايت معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران به نشاني http://education.tums.ac.ir مراجعه كنند. http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1607391&Lang=P
اخبار روزنامه ها