نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش عمومیارسال شده در   14 شهریور 1390-05 September 2011بازدید 24598


برای دریافت انلاین به ادرس زیر مراجعه نمایید 

www.azmoon.in

نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - سوالات عمومی (رایگان)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2101- اتاق عمل
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2102- بهداشت حرفه ای
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2103- بهداشت عمومی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2104- بهداشت محیط
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2105- پروتز های دندانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2106- تکنولوژی پرتو درمانی (رادیو تراپی)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2107- تکنولوژی پرتو شناسی (رادیولوژی)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2108- تکنولوژی پزشکی هسته ای
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2109- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2110- علوم آزمایشگاهی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2111- مامایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2112- مدارک پزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2113- هوشبری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2114-فوریت پزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2201- الکترونیک هواپیمایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2202- ایمنی صنعتی و محیط کار
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2204- برق
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2205- تعمیر و نگهداری هواپیما
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2206- ساخت و تولید
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2207- صنایع چوب و کاغذ
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2208- صنایع شیمیایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2209- عمران
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2210- کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2211- متالوژی - سرامیک صنعتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2212- مراقبت پرواز
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2213- معدن
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2214- معماری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2215- مکانیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2216- نقشه برداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2217- شهرسازی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2218- صنایع نساجی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2301- آبیاری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2302- محیط زیست
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2303- احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2304- پرورش طیور
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2305- پرورش گاو و گاومیش
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2306- تولیدات دامی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2307- تولیدات گیاهی و ...
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2308- جنگلداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2309- شیلات
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2310- صنایع چوب
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2311- علوم و صنایع غذایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2312- گیاه پزشکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2313- ماشینهای کشاورزی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2314- مرتع و آبخیزداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2315- بازیافت
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2316- پرورش اسب
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2401- آمار
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2402- آموزش ریاضی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2501- آموزش حرفه و فن
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2502- آموزش دینی و عربی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2503- آموزش راهنمایی و مشاوره
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2504- آموزش زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2505- آموزش زبان و ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2506- آموزش علوم تجربی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2507- آموزش کودکان استثنائی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2508- آموزش مطالعات اجتماعی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2509- آموزش و پرورش ابتدایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2510- تربیت مربی امور تربیتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2511- باستان شناسی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2512- تربیت بدنی و علوم ورزشی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2513- تربیت معلم قرآن کریم
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2514- حسابداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2515- زبان انگلیسی (آموزش، مترجمی)
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2516- علوم انتظامی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2517- کتابداری و اطلاع رسانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2518- مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه-مدیریت جهانگردی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2601- تکنولوژی و طراحی دوخت
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2602- صنایع دستی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2603- مرمت و احیاء بناهای تاریخی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2604موسیقی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2605- هنرهای تجسمی
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2606- طراحی پوشاک
نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی90 - 2701- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - آزمون عمومی و پایه
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5011- الکترونیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5012- الکتروتکنیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5013- ماشینهای الکتریکی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5014- کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5015- ساخت و تولید
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5016- نقشه کشی عمومی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5017- مکانیک خودرو
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5018- صنایع فلزی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5019- تاسیسات
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5020- صنایع چوب و کاغذ
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5021- چاپ
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5022- ساختمان
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5023- نقشه کشی معماری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5024- نقشه برداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5025- صنایع شیمیایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5026- صنایع نساجی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5027- متالوژی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5028- سرامیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5029- معدن
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5030- ناوبری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5031- الکترونیک و مخابرات دریایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5032- مکانیک موتورهای دریایی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5033- حسابداری بازرگانی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5034- امور اداری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5035- کودکیاری
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5036- مدیریت خانواده
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5037- طراحی و دوخت
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5038- تربیت بدنی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5039گرافیک
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5040- هنرهای تجسمی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5041- فرش دستباف
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5042- قلم زنی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5043- امور دامی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5044- گاوداری صنعتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5045- مرغ داری صنعتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5046- آبزیان
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5047- پرورش زنبور عسل
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5048- امور زراعی و باغی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5049- گل و گیاه زینتی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5050- ماشین های کشاورزی
نمونه سوالات آزمون کاردانی فنی و حرفه ای - 5051- صنایع غذایی

برای دریافت انلاین به ادرس زیر مراجعه نمایید 

www.azmoon.in


آزمون کاردانی به کارشناسی90 نمونه سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی
مقاله نویسی ISI
اخبار روزنامه ها
تندیس جشنواره
دانلود نوار ابزار سایت
Get our toolbar!pagerank