استخدام شهرداری از بانوان واجد شرایط جهت همکاری در طرح های ورزشی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   30 مهر 1390-22 October 2011بازدید 11359


استخدام شهرداری از بانوان واجد شرایط جهت همکاری در طرح های ورزشی


<a class=استخدام مشهد" title="استخدام مشهد" width="303" height="250" />استخدام شهرداری،بانوان،طرح های ورزشی
اخبار روزنامه ها