پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق در مقطع کارشناسی و ارشد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسی ارشدارسال شده در   16 دی 1390-06 January 2012بازدید 19532


شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق عليه‌السلام

ا

دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، بر اساس اهداف متعالي خود و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برای سال تحصيلی 92-91 در دوره‌هاي کارشناسي ارشد پيوسته ويژه برادران و کارشناسي ويژه خواهران دانشجو مي‌پذيرد. کليه داوطلبان علاقمند به تحصيل در دانشگاه امام صادق (عليه السلام) در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط ذيل، بايد پس از ثبت‌نام در آزمون سراسری سال 1391 و علامت زدن بند 44 در کاربرگ ثبت‌نام آزمون سراسری، با مراجعه به پايگاه اينترنتی اين دانشگاه به نشانی www.isu.ac.ir (بخش گزينش و پذيرش دانشجو) کاربرگ ثبت‌نام اينترنتی اين دانشگاه را تکميل نمايند و عدم تکميل اين کاربرگ نشانه انصراف از ثبت‌نام قطعی در دانشگاه امام صادق (عليه السلام) تلقی می‌گردد. رشته‌های تحصيلی اين دانشگاه و شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در آنها از اين قرار است:

الف) رشته‌هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته ـ ويژه برادران:

رديف

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع تحصيلي

نوع ديپلم

حداكثر ظرفيت

1

الهيات، معارف‌اسلامي و ارشاد - فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

25

2

الهيات، معارف‌اسلامي و ارشاد - فلسفه و كلام

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

25

3

الهيات، معارف‌اسلامي و ارشاد - علوم قرآن و حديث

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

25

4

معارف اسلامي و اقتصاد

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

رياضي و فيزيك

45

5

معارف اسلامي و حقوق - حقوق خصوصي

معارف اسلامي و حقوق - حقوق جزا

معارف اسلامي و حقوق- حقوق عمومي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

45

6

معارف اسلامي و علوم سياسي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

40

7

معارف اسلامي و مديريت - مديريت مالي

معارف اسلامي و مديريت - مديريت بازرگاني

معارف اسلامي و مديريت - مديريت صنعتي

معارف اسلامي و مديريت - مديريت دولتي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

رياضي و فيزيك

45

8

معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات- مطالعات سياستگذاري

معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات - مطالعات حقوقي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

24

ب ) رشته‌هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي ـ ويژه خواهران:

رديف

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

نوع ديپلم

حداكثر ظرفيت

1

معارف اسلامي و علوم تربيتي

كارشناسي (ليسانس)

كليه رشته‌هاي نظري

50

2

فلسفه ‌و كلام اسلامي

كارشناسي (ليسانس)

كليه رشته‌هاي نظري

50

3

فقه و حقوق اسلامي

كارشناسي (ليسانس)

كليه رشته‌هاي نظري

50

4

حقوق

كارشناسي (ليسانس)

كليه رشته‌هاي نظري

50

ج ) شرايط داوطلبان:

كليه داوطلبان شركت در آزمون سال تحصيلي (92 ـ 91) دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، مي‌بايست علاوه بر شرايط عمومي آزمون سراسري، داراي شرايط اختصاصي زير باشند:

1. تدين به دين مبين اسلام

2. التزام به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه

3. متولد سال 1369 و بعد از آن؛ انجام خدمت سربازي يا تحصيل در حوزه علميه و مانند آن تاثيري در شرط سني ندارد.

4. داشتن سلامت جسماني متناسب با دوره تحصيلي

5. انجام ثبت نام در آزمون سراسري

توضيح: با توجه به اينكه داوطلبان رشته‌هاي دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) تنها از بين شركت‌كنندگان در آزمون سراسري از گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني با ضرائب خاص مربوط به دانشگاه (زبان و ادبيات فارسي با ضريب (4)، معارف اسلامي با ضريب(4)، زبان عربي با ضريب(4)، زبان خارجي با ضريب(2)) انتخاب مي‌گردند، لذا لازم است داوطلبان ثبت‌نام شده در دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، جهت شركت در آزمون سراسري سال1391 ثبت‌نام نموده و شماره پرونده خود در آزمون سراسري را در کاربرگ ثبت نام دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) ثبت نمايند. عدم ثبت صحيح شماره پرونده به منزله عدم ثبت نام تلقي خواهد شد.

د ) نحوه و مهلت ثبت نام:

داوطلبان مي‌توانند از دو روش«ثبت نام به صورتي اينترنتي» يا « تکميل کاربرگ ثبت نام به صورت دستي» و ارسال آن به دانشگاه، اقدام به ثبت نام نمايند. بدين منظور ‌بايد مبلغ 000/50 ريال (معادل پنج هزار تومان) را به حساب جاري شماره 0101530085005 نزد بانك ملي ايران، شعبه مهرگان تهران، متعلق به دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران) پرداخت نموده، اطلاعات زير را از طريق تکميل «کاربرگ ثبت نام» در پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني www.isu.ac.ir (بخش گزينش و پذيرش دانشجو) در اختيار دانشگاه قرار دهند:

- شماره پرونده آزمون سراسري سال 1391

- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت آن و کد شعبه دريافت کننده وجه

- اطلاعات شناسنامه‌اي( شماره ملي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد و ...)

- اطلاعات تحصيلي (معدل‌‌کل ديپلم، معدل نهايي کتبي سال سوم دبيرستان، کد دبيرستان و مرکز پيش دانشگاهي محل تحصيل و ...)

- آدرس و کدپستي محل سکونت، شماره تلفن و ...

· مهلت ثبت نام در سامانه ثبت‌نام اين دانشگاه، تا تاريخ 30 بهمن ماه 1390 مي‌باشد.

· پس از ثبت کامل اطلاعات به هر داوطلب رمز ورود و کد رهگيري داده مي‌شود، چنانچه داوطلبي رمز ورود و کد رهگيري خود را دريافت نکند، مراحل ثبت نام الکترونيکي وي به صورت کامل انجام نشده است و بايد مجددا ثبت‌نام نمايد.

· لازم است داوطلبان اصل فيش بانکي واريز شده يا شماره پيگيری آن، به همراه رمز ورود و کد رهگيري ثبت‌نام را نزد خود نگه‌داري نمايند تا در صورت درخواست از طرف دانشگاه، امکان ارائه آنها وجود داشته باشد.

· داوطلبان بايد چهل و پنج روز پس از ثبت نام به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نموده، تأييد مراحل ثبت نام و صحت اطلاعات ثبت شده را مجدداً بررسي نمايند و در صورت وجود نقص يا خطا در ثبت اطلاعات، تقاضاي بررسي موارد اشتباه را براي دانشگاه پست يا فاکس نمايند، در غير اين صورت دانشگاه تعهدي در قبال افرادي که اطلاعات آنها اشتباه ثبت شده است، ندارد.

· در صورتي که به هر دليل داوطلبي نتواند از روش اينترنتي براي ثبت نام استفاده کند، مي‌تواند با پرينت گرفتن «کاربرگ ثبت نام» از پايگاه اينترنتي دانشگاه، اطلاعات خود را به صورت دستي در اين کاربرگ ثبت کرده و به نشاني دانشگاه ارسال نمايد. اين دسته از داوطلبان بايد پس از چهل و پنج روز از تاريخ پست «کاربرگ ثبت نام»، به پايگاه اينترنتي گزينش مراجعه نموده، رمز ورود و کد رهگيري خود را دريافت کنند و از طريق اين اطلاعات صحت انجام مراحل ثبت نام خود را مانند ساير داوطلبان بررسي نمايند.

آدرس پرديس برادران: تهران- صندوق پستي 159/14655- دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) گزينش برادران - شماره نمابر (فاکس): 88576030-021

آدرس پرديس خواهران: تهران - صندوق پستي 111/14655 - شهرک قدس - بلوار شهيد فرحزادي - خيابان شهيد طاهرخاني- دانشگاه ‌امام‌صادق (عليه‌السلام) گزينش خواهران - شماره نمابر (فاکس): 22065437-021

تبصره 1: اقدام سريع در انجام ثبت نام موجب تسهيل در روند پذيرش و رفع مشكلات احتمالي آن خواهد شد.

تبصره 2: در هر مرحله‌اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري به عمل مي‌آيد.

هـ ) انتخاب رشته و اعلام نتايج:

1- تعيين و انتخاب رشته تحصيلي داوطلبان در مرحله آزمون شفاهي صورت مي گيرد. لذا در مرحله ثبت نام، نيازي به انتخاب رشته و گرايش وجود ندارد. توضيحات بيشتر در مورد رشته‌ها در ويژه نامه پيام صادق . پايگاه اينترنتی دانشگاه موجود مي‌باشد.

2- نتايج نهايي پس از برگزاري آزمون شفاهي و ساير مراحل گزينش، مطابق با ضوابط دانشگاه امام صادق (عليه السلام) تعيين مي‌شود و نتايج پرديس برادران از طريق پايگاه اينترنتي آن به نشاني www.isu.ac.ir و نتايج پرديس خواهران از طريق پايگاه اينترنتي آن به نشاني www.isuw.ac.ir اعلام خواهد شد.

اطلاعات و تذكرات لازم:

1- آدرس محل تحصيل برادران: تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) و محل تحصيل خواهران: تهران، شهرک قدس، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد طاهرخاني، واحد خواهران دانشگاه ‌امام‌ صادق (عليه‌السلام) مي‌باشد.

2- ثبت‌نام و قبولي در اين دانشگاه محدوديتي براي داوطلب در انتخاب رشته‌هاي آزمون سراسري ايجاد نمي‌كند و در صورت پذيرش در اين دانشگاه، رشته قبولي داوطلب در آزمون سراسري حذف نخواهد شد لذا لازم نيست در هنگام انتخاب رشته، رشته‌هاي اين دانشگاه در ميان اولويت‌هاي آزمون سراسري، درج شود.

3- دوره آموزشي كارشناسيارشد پيوسته ويژه برادران به تناسب رشته تحصيلي حدود 7 سال و دوره آموزشي كارشناسي خواهران حدود 5/4 سال و به صورت تمام وقت روزانه مي‌باشد.

4- واحدهاي كارشناسيارشد(فوق‌ليسانس) در دوره کارشناسي ارشد پيوسته برادران به دانشجوياني ارائه خواهد شد كه حداقل معدل لازم را در دروس كارشناسي كسب نموده باشند يا از عهده امتحان جامع داخلي كه از بعضي دروس كارشناسي صورت مي‌گيرد، برآيند.

5- با توجه به اينكه رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه ماهيتاً تلفيقي است، لذا ضرورتاً تعداد زيادي از دروس حوزوي و علوم اسلامي همراه با دروس دانشگاهي به دانشجويان ارائه مي‌شود.

6- تشكيل گرايش‌هاي اعلام شده در صورتي ممكن خواهد بود كه تعداد دانشجويان واجد شرايط هر گرايش، با توجه به ضوابط دانشگاه به حد نصاب لازم برسد.

7- به دانشجويان اين دانشگاه زبان‌هاي عربي و انگليسي (يا فرانسه) در سطح مكالمه و فهم متون ارائه خواهد شد.

8- در پرديس برادران بر اساس ضوابط، به دانشجويان واجد شرايط خوابگاه‌ تعلق مي‌گيرد و در پرديس خواهران به همه دانشجويان، خوابگاه‌ ارائه مي‌شود.

9- دانشجويان مي‌بايست در طول تحصيل ضوابط اين دانشگاه را رعايت نمايند و معادل نيمي از دوران آموزشي را به دانشگاه تعهد خدمت پس از فراغت از تحصيل بسپارند كه در صورت نياز دانشگاه، از ايشان استفاده خواهد شد. بديهي ‌است درصورت انصراف،‌ اخراج يا انتقال، دانشجو ملزم به پرداخت هزينه‌هاي آموزشي طول تحصيل خود، به دانشگاه‌ خواهد‌ بود و به اين منظور در هنگام ثبت نام بايد تعهد رسمي ياد شده با ذكر هزينه دوره تحصيل به دانشگاه سپرده شود.

10- جهت کسب اطلاعات و آشنايي بيشتر با دانشگاه و رشته‌هاي آن، براي کليه داوطلباني که ثبت نام نموده‌اند نشريه پيام صادق، از طريق پست ارسال مي‌شود. البته عدم دريافت اين نشريه به منزله تکميل نشدن ثبت‌نام نيست.

11-


پذيرش دانشجو دانشگاه امام صادق مقطع کارشناسی ارشد

تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از سه شنبه آغاز میشود / کدرشته های جدید اعلام شد

جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشداعلام شد

آغاز تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد

ظرفیت ۸۱هزار نفر برای تکمیل ظرفیت کنکور ارشد/ثبت نام از فردا آغاز می شود

تمدید مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد سه شنبه

آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد اعلام شد / انتخاب رشته ۷۵هزار نفر

آخرین فرصت تکمیل ظرفیت ارشد/ ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند

با ویرایش منحصر بفرد مرجع واقعی لغات زبان عمومی ارشد و دکتری بیشتر آشنا شوید + دانلود

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

هر گونه تغییر رشته، میهمانی و انتقال در دوره ارشد و دکتری ممنوع شد

اعلام ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت موسسه خانه مدیریت

کلاس های آمادگی کنکور ارشد مهندسی صنایع در موسسه پژوهش

همایش رایگان موفقیت در کنکور ارشد مدیریت اجرایی و MBA - موسسه پژوهش -29 مهر ماه

معرفی پذیرفته شدگان نهایی حافظان کل قرآن در کنکور کارشناسی ارشد

اخبار روزنامه ها