پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق در مقطع کارشناسی و ارشد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسی ارشدارسال شده در   16 دی 1390-06 January 2012بازدید 15990


شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق عليه‌السلام

ا

دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، بر اساس اهداف متعالي خود و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برای سال تحصيلی 92-91 در دوره‌هاي کارشناسي ارشد پيوسته ويژه برادران و کارشناسي ويژه خواهران دانشجو مي‌پذيرد. کليه داوطلبان علاقمند به تحصيل در دانشگاه امام صادق (عليه السلام) در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط ذيل، بايد پس از ثبت‌نام در آزمون سراسری سال 1391 و علامت زدن بند 44 در کاربرگ ثبت‌نام آزمون سراسری، با مراجعه به پايگاه اينترنتی اين دانشگاه به نشانی www.isu.ac.ir (بخش گزينش و پذيرش دانشجو) کاربرگ ثبت‌نام اينترنتی اين دانشگاه را تکميل نمايند و عدم تکميل اين کاربرگ نشانه انصراف از ثبت‌نام قطعی در دانشگاه امام صادق (عليه السلام) تلقی می‌گردد. رشته‌های تحصيلی اين دانشگاه و شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در آنها از اين قرار است:

الف) رشته‌هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته ـ ويژه برادران:

رديف

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع تحصيلي

نوع ديپلم

حداكثر ظرفيت

1

الهيات، معارف‌اسلامي و ارشاد - فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

25

2

الهيات، معارف‌اسلامي و ارشاد - فلسفه و كلام

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

25

3

الهيات، معارف‌اسلامي و ارشاد - علوم قرآن و حديث

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

25

4

معارف اسلامي و اقتصاد

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

رياضي و فيزيك

45

5

معارف اسلامي و حقوق - حقوق خصوصي

معارف اسلامي و حقوق - حقوق جزا

معارف اسلامي و حقوق- حقوق عمومي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

45

6

معارف اسلامي و علوم سياسي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

40

7

معارف اسلامي و مديريت - مديريت مالي

معارف اسلامي و مديريت - مديريت بازرگاني

معارف اسلامي و مديريت - مديريت صنعتي

معارف اسلامي و مديريت - مديريت دولتي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

رياضي و فيزيك

45

8

معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات- مطالعات سياستگذاري

معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات - مطالعات حقوقي

كارشناسي ارشد پيوسته

(فوق ليسانس پيوسته)

كليه رشته‌هاي نظري

24

ب ) رشته‌هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي ـ ويژه خواهران:

رديف

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

نوع ديپلم

حداكثر ظرفيت

1

معارف اسلامي و علوم تربيتي

كارشناسي (ليسانس)

كليه رشته‌هاي نظري

50

2

فلسفه ‌و كلام اسلامي

كارشناسي (ليسانس)

كليه رشته‌هاي نظري

50

3

فقه و حقوق اسلامي

كارشناسي (ليسانس)

كليه رشته‌هاي نظري

50

4

حقوق

كارشناسي (ليسانس)

كليه رشته‌هاي نظري

50

ج ) شرايط داوطلبان:

كليه داوطلبان شركت در آزمون سال تحصيلي (92 ـ 91) دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، مي‌بايست علاوه بر شرايط عمومي آزمون سراسري، داراي شرايط اختصاصي زير باشند:

1. تدين به دين مبين اسلام

2. التزام به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه

3. متولد سال 1369 و بعد از آن؛ انجام خدمت سربازي يا تحصيل در حوزه علميه و مانند آن تاثيري در شرط سني ندارد.

4. داشتن سلامت جسماني متناسب با دوره تحصيلي

5. انجام ثبت نام در آزمون سراسري

توضيح: با توجه به اينكه داوطلبان رشته‌هاي دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) تنها از بين شركت‌كنندگان در آزمون سراسري از گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني با ضرائب خاص مربوط به دانشگاه (زبان و ادبيات فارسي با ضريب (4)، معارف اسلامي با ضريب(4)، زبان عربي با ضريب(4)، زبان خارجي با ضريب(2)) انتخاب مي‌گردند، لذا لازم است داوطلبان ثبت‌نام شده در دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، جهت شركت در آزمون سراسري سال1391 ثبت‌نام نموده و شماره پرونده خود در آزمون سراسري را در کاربرگ ثبت نام دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) ثبت نمايند. عدم ثبت صحيح شماره پرونده به منزله عدم ثبت نام تلقي خواهد شد.

د ) نحوه و مهلت ثبت نام:

داوطلبان مي‌توانند از دو روش«ثبت نام به صورتي اينترنتي» يا « تکميل کاربرگ ثبت نام به صورت دستي» و ارسال آن به دانشگاه، اقدام به ثبت نام نمايند. بدين منظور ‌بايد مبلغ 000/50 ريال (معادل پنج هزار تومان) را به حساب جاري شماره 0101530085005 نزد بانك ملي ايران، شعبه مهرگان تهران، متعلق به دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران) پرداخت نموده، اطلاعات زير را از طريق تکميل «کاربرگ ثبت نام» در پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني www.isu.ac.ir (بخش گزينش و پذيرش دانشجو) در اختيار دانشگاه قرار دهند:

- شماره پرونده آزمون سراسري سال 1391

- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت آن و کد شعبه دريافت کننده وجه

- اطلاعات شناسنامه‌اي( شماره ملي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد و ...)

- اطلاعات تحصيلي (معدل‌‌کل ديپلم، معدل نهايي کتبي سال سوم دبيرستان، کد دبيرستان و مرکز پيش دانشگاهي محل تحصيل و ...)

- آدرس و کدپستي محل سکونت، شماره تلفن و ...

· مهلت ثبت نام در سامانه ثبت‌نام اين دانشگاه، تا تاريخ 30 بهمن ماه 1390 مي‌باشد.

· پس از ثبت کامل اطلاعات به هر داوطلب رمز ورود و کد رهگيري داده مي‌شود، چنانچه داوطلبي رمز ورود و کد رهگيري خود را دريافت نکند، مراحل ثبت نام الکترونيکي وي به صورت کامل انجام نشده است و بايد مجددا ثبت‌نام نمايد.

· لازم است داوطلبان اصل فيش بانکي واريز شده يا شماره پيگيری آن، به همراه رمز ورود و کد رهگيري ثبت‌نام را نزد خود نگه‌داري نمايند تا در صورت درخواست از طرف دانشگاه، امکان ارائه آنها وجود داشته باشد.

· داوطلبان بايد چهل و پنج روز پس از ثبت نام به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نموده، تأييد مراحل ثبت نام و صحت اطلاعات ثبت شده را مجدداً بررسي نمايند و در صورت وجود نقص يا خطا در ثبت اطلاعات، تقاضاي بررسي موارد اشتباه را براي دانشگاه پست يا فاکس نمايند، در غير اين صورت دانشگاه تعهدي در قبال افرادي که اطلاعات آنها اشتباه ثبت شده است، ندارد.

· در صورتي که به هر دليل داوطلبي نتواند از روش اينترنتي براي ثبت نام استفاده کند، مي‌تواند با پرينت گرفتن «کاربرگ ثبت نام» از پايگاه اينترنتي دانشگاه، اطلاعات خود را به صورت دستي در اين کاربرگ ثبت کرده و به نشاني دانشگاه ارسال نمايد. اين دسته از داوطلبان بايد پس از چهل و پنج روز از تاريخ پست «کاربرگ ثبت نام»، به پايگاه اينترنتي گزينش مراجعه نموده، رمز ورود و کد رهگيري خود را دريافت کنند و از طريق اين اطلاعات صحت انجام مراحل ثبت نام خود را مانند ساير داوطلبان بررسي نمايند.

آدرس پرديس برادران: تهران- صندوق پستي 159/14655- دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) گزينش برادران - شماره نمابر (فاکس): 88576030-021

آدرس پرديس خواهران: تهران - صندوق پستي 111/14655 - شهرک قدس - بلوار شهيد فرحزادي - خيابان شهيد طاهرخاني- دانشگاه ‌امام‌صادق (عليه‌السلام) گزينش خواهران - شماره نمابر (فاکس): 22065437-021

تبصره 1: اقدام سريع در انجام ثبت نام موجب تسهيل در روند پذيرش و رفع مشكلات احتمالي آن خواهد شد.

تبصره 2: در هر مرحله‌اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري به عمل مي‌آيد.

هـ ) انتخاب رشته و اعلام نتايج:

1- تعيين و انتخاب رشته تحصيلي داوطلبان در مرحله آزمون شفاهي صورت مي گيرد. لذا در مرحله ثبت نام، نيازي به انتخاب رشته و گرايش وجود ندارد. توضيحات بيشتر در مورد رشته‌ها در ويژه نامه پيام صادق . پايگاه اينترنتی دانشگاه موجود مي‌باشد.

2- نتايج نهايي پس از برگزاري آزمون شفاهي و ساير مراحل گزينش، مطابق با ضوابط دانشگاه امام صادق (عليه السلام) تعيين مي‌شود و نتايج پرديس برادران از طريق پايگاه اينترنتي آن به نشاني www.isu.ac.ir و نتايج پرديس خواهران از طريق پايگاه اينترنتي آن به نشاني www.isuw.ac.ir اعلام خواهد شد.

اطلاعات و تذكرات لازم:

1- آدرس محل تحصيل برادران: تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) و محل تحصيل خواهران: تهران، شهرک قدس، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد طاهرخاني، واحد خواهران دانشگاه ‌امام‌ صادق (عليه‌السلام) مي‌باشد.

2- ثبت‌نام و قبولي در اين دانشگاه محدوديتي براي داوطلب در انتخاب رشته‌هاي آزمون سراسري ايجاد نمي‌كند و در صورت پذيرش در اين دانشگاه، رشته قبولي داوطلب در آزمون سراسري حذف نخواهد شد لذا لازم نيست در هنگام انتخاب رشته، رشته‌هاي اين دانشگاه در ميان اولويت‌هاي آزمون سراسري، درج شود.

3- دوره آموزشي كارشناسيارشد پيوسته ويژه برادران به تناسب رشته تحصيلي حدود 7 سال و دوره آموزشي كارشناسي خواهران حدود 5/4 سال و به صورت تمام وقت روزانه مي‌باشد.

4- واحدهاي كارشناسيارشد(فوق‌ليسانس) در دوره کارشناسي ارشد پيوسته برادران به دانشجوياني ارائه خواهد شد كه حداقل معدل لازم را در دروس كارشناسي كسب نموده باشند يا از عهده امتحان جامع داخلي كه از بعضي دروس كارشناسي صورت مي‌گيرد، برآيند.

5- با توجه به اينكه رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه ماهيتاً تلفيقي است، لذا ضرورتاً تعداد زيادي از دروس حوزوي و علوم اسلامي همراه با دروس دانشگاهي به دانشجويان ارائه مي‌شود.

6- تشكيل گرايش‌هاي اعلام شده در صورتي ممكن خواهد بود كه تعداد دانشجويان واجد شرايط هر گرايش، با توجه به ضوابط دانشگاه به حد نصاب لازم برسد.

7- به دانشجويان اين دانشگاه زبان‌هاي عربي و انگليسي (يا فرانسه) در سطح مكالمه و فهم متون ارائه خواهد شد.

8- در پرديس برادران بر اساس ضوابط، به دانشجويان واجد شرايط خوابگاه‌ تعلق مي‌گيرد و در پرديس خواهران به همه دانشجويان، خوابگاه‌ ارائه مي‌شود.

9- دانشجويان مي‌بايست در طول تحصيل ضوابط اين دانشگاه را رعايت نمايند و معادل نيمي از دوران آموزشي را به دانشگاه تعهد خدمت پس از فراغت از تحصيل بسپارند كه در صورت نياز دانشگاه، از ايشان استفاده خواهد شد. بديهي ‌است درصورت انصراف،‌ اخراج يا انتقال، دانشجو ملزم به پرداخت هزينه‌هاي آموزشي طول تحصيل خود، به دانشگاه‌ خواهد‌ بود و به اين منظور در هنگام ثبت نام بايد تعهد رسمي ياد شده با ذكر هزينه دوره تحصيل به دانشگاه سپرده شود.

10- جهت کسب اطلاعات و آشنايي بيشتر با دانشگاه و رشته‌هاي آن، براي کليه داوطلباني که ثبت نام نموده‌اند نشريه پيام صادق، از طريق پست ارسال مي‌شود. البته عدم دريافت اين نشريه به منزله تکميل نشدن ثبت‌نام نيست.

11-


پذيرش دانشجو دانشگاه امام صادق مقطع کارشناسی ارشد
دوره هوش تجاری
موسسه سپهرسخن

کاملترین جزوه اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام - نمونه دانلود رایگان

دوره فشرده یک روزه گرامر زبان انگلیسی کنکور کارشناسی ارشد

امکان انتخاب 100 رشته محل در آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دوره های مجازی در دانشگاه علامه

کلاس نکته و تست تئوری مدیریت به روش کدینگ استاد پورشفیع

کلاس های فشرده یک روزه تئوری مدیریت به روش کدینگ

برای بهره مندی از بیشترین تخفیف ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور ارشد 95

آزمون های آزمایشی رشته مدیریت اجرایی و MBA

کلاس های نکته و تست GMAT و ریاضی و زبان موسسه پژوهش( دوره زمستان)

کلاس های فشرده یک روزه تئوری مدیریت به روش کدینگ

کلاس نکته و تست تئوری مدیریت به روش کدینگ استاد پورشفیع

28 آذر کارگاه رایگان درس طراحی سیستمهای صنعتی ویژه دکتری صنایع

کتاب و بسته های آموزشی ویژه کنکور ارشد (مدیریت اجرایی و mba) و دکتری

جزئیات ثبت نام آزمون ارشد 94 اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون ارشد از ساعت 20 شنبه

مدرسان شریف
پارسه
پژوهش
پژوهش
مسیح خواه
به
حصیل در خارج
محصولات آموزش زبان
phdt
آموزش مديريت
تیتر خبرگزاری ها
استخدام دولتی نمونه سوالات آزمون دکتری 92
استخدام دولتیسئوالات کارشناسی ارشد
استخدام دولتیفلش کارت ارشد و دکتری
استخدام دولتیفارسروید | دانلود بازی و برنامه اندرویدد
خرید موبایلخرید موبایل
استخدام دولتیدفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
استخدام دولتینمونه سئوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 90
استخدام دولتیدانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
استخدام دولتیآموزش دروس دانشگاهی پیام نور
استخدام دولتیسئوالات امتحانی دانشگاه پیام نور
استخدام دولتیاجاره سالن همایش و سمینار
استخدام دولتیمحصولات آموزشی مدیریتی
استخدام دولتیمحصولات آموزشی بازاریابی و فروش
استخدام دولتیمحصولات آموزشی فنی مهندسی
استخدام دولتیمحصولات آموزشی زبان انگلیسی
استخدام دولتیکتاب مدیر ویژه مدیران
استخدام دولتیMBA مجازی
استخدام دولتیپکیج های آموزشی دکتر صحت
استخدام دولتیمجموعه نمونه قراردادهای آماده جهت استفاده مدیران شرکت ها
استخدام دولتیآموزش ICDL
استخدام دولتیطرح توجیهی وکارآفرینی
آموزش تعمیراتآموزش تعمیر لپ تاپ
آموزش تعمیراتآموزش تعمیرات موبایل
استخدام دولتیآموزش مقاله نویسی ISI
استخدام دولتیدانلود مقاله ISI
دانلود برنامه اندرویددانلود برنامه اندروید
استخدام دولتیسوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه
استخدام دولتیmaster GRE 2009
استخدام دولتیفلش کارت آمادگی آزمون GRE برای موبایل با فرمت جاوا
استخدام دولتیطراحی سایت های دانشگاهی و خبری
استخدام دولتیپرتال دانش آموزی کشور
استخدام دولتیپرتال خبری همگان
استخدام دولتیپرتال مدیریت
استخدام دولتیپرتال تجارت
استخدام دولتیپرتال مهندسی
استخدام دولتیپرتال پزشکی
استخدام دولتیپرتال روانشناسی
استخدام دولتیپرتال کارآفرینی
استخدام دولتی ژورنال آموزشی کشور
استخدام دولتیخدمات نظافت منزل و محل کار
استخدام دولتیسایت املاک
دانلود بازی اندرویددانلود بازی اندروید
استخدام دولتیآموزش نرم افزار های مهندسی
استخدام دولتیاعزام دانشجو
استخدام دولتیمترجم 20 زبانه
استخدام دولتیتبلیغات popup پاپ آپ
استخدام دولتیسیستم همکاری در فروش
استخدام دولتیبرنامه های سینما
استخدام دولتیبرنامه های تئاتر
عکسعکس
دانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید
خرید گوشیخرید گوشی
تندیس جشنواره
دانلود نوار ابزار سایت
Get our toolbar!pagerank