استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت بیمه ای در شرکت بیمه 90/10/28

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس کارشناسارسال شده در   28 دی 1390-18 January 2012بازدید 3441


استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت بیمه ای در شرکت بیمه

روانشناسی/ علوم اجتماعی كاردان / كارشناس
حقوق كارشناس ارشد - آقا
بازاريابی مديريت - گرايش بازارياب كارشناس ارشد
مديريت بيمه / اقتصاد بيمه / مديريت / حسابداری / صنايع كارشناس / كارشناس ارشد - آقا


<a class=استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت بیمه ای در شرکت بیمه " title="استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت بیمه ای در شرکت بیمه " width="807" height="508" />

پایان مهلت اعتبار آگهی 7 بهمن 90


استخدام کارشناس کارشناس ارشد مدیریت بیمه شرکت بیمه
اخبار روزنامه ها