استخدام همه مقاطع تحصیلی در شرکت کیسون

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   28 دی 1390-18 January 2012بازدید 44588استخدام همه مقاطع تحصیلی در شرکت کیسون


ديپلم / فوق ديپلم/ انباردار
ليسانس مهندسی صنايع / مديريت / حسابداری/ مسئول انبار
ليسانس مهندسي صنايع , مديريت/ مدير كنترل متريال
فوق ليسانس عمران / مديریت كارشناس كنترل پروژه
ليسانس / فوق ليسانس عمران/ سرپرست كنترل كيفی


استخدام همه مقاطع تحصیلی در شرکت کیسون


تا تاریخ 90/11/20


استخدام همه مقاطع تحصیلی شرکت کیسون
اخبار روزنامه ها