استخدام آشپز, سرپرست رستوران و مهماندار در هتل 5 ستاره در مشهد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مشهدارسال شده در   13 بهمن 1390-02 February 2012بازدید 4778استخدام آشپز, سرپرست رستوران و مهماندار در هتل 5 ستاره در مشهد


استخدام آشپز, سرپرست رستوران و مهماندار در هتل 5 ستاره در مشهد

پایان مهلت اعتبار آگهی 18 بهمن 90


استخدام آشپز سرپرست رستوران مهماندار هتل 5 ستاره مشهد
اخبار روزنامه ها