آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   06 خرداد 1391-26 May 2012بازدید 4637
آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
18-01-45 پنجشنبه و جمعه 14-8
80 91/04/08 دارد 7950000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 

 

 


معماری نظارت
اخبار روزنامه ها