اعلام شرايط پذيرش بدون آزمون دانشجو در كليه مقاطع

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پذيرش بدون کنکورارسال شده در   25 تیر 1391-15 July 2012بازدید 37001


اعلام شرايط پذيرش بدون آزمون دانشجو در كليه مقاطع


پرتال دانشگاهی به نقل از ایسنا: گفتني است اين دانشجويان بايد داراي رتبه‌هاي كشوري زير در آزمون سراسري سازمان سنجش شامل رتبه زير 100 در گروه‌هاي آزمايشي رياضي و فيزيك و علوم تجربي، رتبه زير 50 در گروه آزمايشي علوم انساني و رتبه زير 20 در گروه آزمايشي هنر و زبان باشند.

بر اساس آيين‌نامه جديد ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر به دانشگاه‌ها، پذيرش بدون آزمون دانشجو در مقطع كارداني دانشگاه‌ها حذف شده و شرايط پذيرش بدون آزمون براي دانش‌آموختگان دوره‌هاي نيمه حضوري و مجازي اعلام شد.

آيين‌نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و از مهر ماه قابليت اجرايي دارد.

شرايط پذيرش بدون آزمون در دوره كارشناسي دانشگاه‌ها

بر اساس اين بخشنامه دارندگان نشان طلاي كشورمان المپيادهاي دانش‌آموزي در رشته مرتبط، با معرفي دبيرخانه المپياد، دانشجويان نمونه كشوري (در دوره كارداني) با معرفي معاونت دانشجويي وزارت به شرطي كه به لحاظ ميانگين كل همتراز پانزده درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند (براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته)، برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) در رشته يا گروه آموزشي مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه‌اي كه در آن برگزيده‌ شده‌اند، با معرفي دبيرخانه هر يك از جشنواره‌ها با مشاركت حداقل سي و پنج درصد، دانشجوي رتبه اول دوره كارداني ناپيوسته با معدل كتبي نهايي دوره متوسطه حداقل هفده به شرطي كه در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود پس از سه نيمسال تحصيلي داراي ميانگين كل حداقل هيجده باشد و حداكثر ظرف چهار نيمسال دانش آموخته شود برخي از شرايط پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي است.

بر اساس اين بخشنامه پذيرش دانشجويان رتبه اول دوره كارداني پيوسته از طريق دانشگاه فني و حرفه‌اي انجام مي‌شود.

همچنين، رتبه‌هاي اول تا سوم مرحله كشوري مسابقه‌هاي دانشجويي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كه به لحاظ ميانگين كل دوره كارداني جزء ده درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند، براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته مهارتي _ كاربردي در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، دانشگاه جامع علمي كاربردي و ساير دانشگاه‌هاي مجري دوره كارشناسي ناپيوسته با معرفي دبيرخانه اين مسابقه مي‌توانند به مقاطع بالاتر تحصيلي راه يابند.

شرايط ورود بدون آزمون در دوره كارشناسي ارشد دانشگاه‌ها

برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده يا رشته‌هاي مرتبط، با معرفي دبيرخانه المپياد از اين شرايط است كه طي آن سازمان سنجش موظف است حداكثر 20 درصد از ظرفيت دوره كارشناسي ارشد در هر يك از رشته‌ها را بر اساس اولويت علمي و نتايج كسب شده در المپيادها، به برگزيدگان مذكور اختصاص دهد.

دانشجويان نمونه كشوري (در دوره كارشناسي) با معرفي معاونت دانشجويي وزارت به شرطي كه به لحاظ ميانگين كل همتراز پانزده درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي در دانشگاه متقاضي باشند، برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) در رشته يا گروه آموزشي مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه‌اي كه در آن برگزيده شده‌اند، با معرفي دبيرخانه هر يك از جشنواره‌ها با مشاركت حداقل سي و پنج درصد؛

دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته، كه پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي (با گذراندن حداقل 100 واحد درسي) به لحاظ ميانگين كل جزء ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند و حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش‌آموخته شوند و دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته، كه پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي به لحاظ ميانگين كل جزء 20 درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود بوده و حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش‌آموخته شوند جزو مصاديق اين آيين‌نامه محسوب مي‌شوند.

گفتني است اين دانشجويان بايد داراي رتبه‌هاي كشوري زير در آزمون سراسري سازمان سنجش شامل رتبه زير 100 در گروه‌هاي آزمايشي رياضي و فيزيك و علوم تجربي، رتبه زير 50 در گروه آزمايشي علوم انساني و رتبه زير 20 در گروه آزمايشي هنر و زبان باشند.

دانشجوي رتبه اول دوره كارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل كه پس از سه نيمسال تحصيلي داراي ميانگين كل حداقل هفده باشد حداكثر در چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و در دوره كارداني به لحاظ ميانگين كل جزء ده درصد برتر باشند و برگزيدگان علمي در رشته‌هايي كه برنامه درسي آنها طبق مصوبه شوراي عالي برنامه‌ريزي در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي پنج نيمسال و دوره كارشناسي پيوسته براي 9 نيمسال تحصيلي تدوين و تصويب شده است مي‌توانند از تسهيلات مربوطه بهره‌مند شوند.

مصاديق آيين‌نامه جديد براي دانش‌آموختگان دوره‌هاي نيمه حضوري و مجازي

بر اساس آيين‌نامه جديد دانش‌آموختگان رتبه‌ اول دوره‌هاي نيمه حضوري و مجازي در صورت داشتن شرايط، صرفا مي‌توانند در همان دوره‌ها با رعايت شرايط دانشگاه پذيرنده از تسهيلات پذيرش بدون آزمون بهره‌مند شوند.

شرايط پذيرش در مقاطع بالاتر براي دانشجويان شركت كننده در كنكور

بر اساس اين آيين‌نامه دانشجويان تحت شرايطي مي‌توانند در صورت شركت در آزمون سراسري ورود به دوره بالاتر و كسب حدنصاب علمي مندرج در هر بند، توسط سازمان سنجش به يكي از رشته‌محل‌هاي مورد تقاضا با توجه به نمره اكتسابي و ظرفيت رشته محل معرفي شوند

بر اين اساس براي ورود به دوره كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) دارندگان نشان طلا، نقره و برنز كشوري المپيادهاي دانش‌آموزي با معرفي مراجع ذي‌ربط و كسب حد نصاب علمي برابر 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده؛ دانشجويان نمونه كشوري (در دوره كارداني) با معرفي معاونت دانشجويي وزارت و كسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته؛ رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره‌هاي معتبر علمي با مشاركت حداقل 30 درصد و كسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده براي ورود به دوره كارشناسي پيوسته و ناپيوسته؛ دانش‌آموخته رتبه اول دوره كارداني ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي پس از چهار نيمسال تحصيلي و كسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده مشمول آيين‌نامه مي‌شوند.

همچنين براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم المپيادهاي علمي دانشجويي با معرفي دبيرخانه المپياد و كسب حد نصاب علمي برابر 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده (در همان رشته آزمون)؛ دانشجويان نمونه كشوري (در دوره كارشناسي) با معرفي معاونت دانشجويي وزارت و كسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده؛ رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) در دوره كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته، با مشاركت حداقل 30 درصد و كسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده؛دانش‌آموخته رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي ظرف مدت حداكثر هشت نيمسال تحصيلي و كسب حد نصاب علمي برابر 90درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده؛ دانش‌آموخته رتبه اول دوره كارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي ظرف مدت چهار نيمسال تحصيلي و كسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده؛ دانش‌آموخته رتبه اول كارشناسي دوره‌هاي نيمه حضوري و مجازي در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي ظرف مدت حداكثر چهار نيمسال تحصيلي براي دوره كارشناسي ناپيوسته و هشت نيمسال تحصيلي براي دوره كارشناسي پيوسته و كسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده مشمول تسهيلات آيين‌نامه جديد مي‌شوند.

شرايط معرفي دانش‌آموختگان دوره كارشناسي ارشد در آزمون دكترا

بر اين اساس دانش‌آموختگان دوره كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون نيمه متمركز دوره دكتراي تخصصي از يكي از دو طريق ذيل مي‌توانند به دانشگاه‌ها معرفي شوند: دانش‌آموختگاني كه به لحاظ ميانگين كل دوره با احتساب نمره پايان‌نامه (دفاع از پايان‌نامه با درجه عالي) جزء رتبه‌هاي اول تا سوم دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند، در صورت داشتن يكي از شرايطي شامل دارا بودن حداقل دو مقاله مستخرج از پايان نامه، دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان‌نامه، رتبه اول المپيادهاي علمي دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه، دارندگان نشان طلاي كشوري المپيادهاي دانش‌آموزي (موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان نامه؛رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) در دوره كارشناسي ارشد با مشاركت حداقل 35 درصد، داراي حداقل يك مقاله مستخرج از پايان‌نامه مي‌توانند بدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركز دوره دكتراي تخصصي، از سوي سازمان سنجش در قالب چند برابر ظرفيت به دانشگاه‌ها معرفي مي‌شوند.

گفتني است، دانش‌آموختگاني كه مشمول مقررات دريافت بورس بنياد ملي نخبگان در دوره تحصيلي دكتراي تخصصي هستند، بر اساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارت به دانشگاه‌ها معرفي مي‌شوند تا در صورت قبول در مصاحبه تخصصي، به صورت مازاد بر ظرفيت تعيين شده پذيرفته و مورد حمايت بنياد مذكور قرار گيرند.

دانشجويان براي اطلاع از شرايط ورود بدون آزمون در مقاطع بالاتر مي‌توانند به سايت وزارت علوم به نشاني www.msrt.ir مراجعه كنند.

همچنين به گفته قديمي مديركل دفتر برنامه‌ريزي آموزش عالي و دبير شوراي هدايت استعدادهاي درخشان، آيين‌نامه قبلي استعدادهاي درخشان مربوط به سال 86 بود كه با توجه به ضرورت‌هايي و تغيير نيازها همچون جدي شدن بحث دكتري و غيره، آيين‌نامه جديد پس از بازنگري ابلاغ شده است كه دانشگاه‌ها از مهرماه سال جاري بر اساس آيين‌نامه جديد دانشجو پذيرش مي‌كنند.


پذيرش بدون آزمون دانشجو كليه مقاطع
معماری دانشگاه تهران

پذیرش بدون کنکور کاردانی کارشناسی - ارشد و دکتری

امشب آخرین مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه ها

تمدید مهلت ثبت نام در کاردانی‌ بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی

امشب آخرین فرصت پذیرش بدون کنکور کاردانی‌ غیرانتفاعی‌

آغاز انتخاب رشته‌های بدون آزمون کنکور 94

فرصت مجدد برای ثبت‌ نام کاردانی و مهندسی فناوری علمی کاربردی

آخرین مهلت ثبت نام دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای علمی کاربردی

کلاس های آمادگی آزمون ارشد پیام نور

پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دهاقان

پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

ثبت­ نام بدون کنکور دوره ­های کاردانی و کارشناسی مرکز علمی کاربردی سازمان حمل و نقل

پذیرش بدون کنکور کاردانی و کارشناسی مرکز علمی کاربردی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

پذیرش بدون آزمون دانشجو در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بجنورد

پذیرش بدون کنکور در مرکز علمی کاربردی افزار کیمیای فارس

ثبت‌نام رشته های بدون آزمون کنکور

کنفرانس MEA مالزی
حصیل در خارج
مقاله نویسی ISI
تدریس خصوصی
آموزش مديريت
اخبار روزنامه ها
پذیرش بدون کنکور ارشد
دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
آموزش دروس دانشگاهی پیام نور
سئوالات امتحانی دانشگاه پیام نور
اجاره سالن همایش و سمینار
محصولات آموزشی مدیریتی
محصولات آموزشی بازاریابی و فروش
محصولات آموزشی فنی مهندسی
محصولات آموزشی زبان انگلیسی
کتاب مدیر ویژه مدیران
MBA مجازی
آموزش ICDL
آموزش تعمیر لپ تاپ
آموزش تعمیرات موبایل
آموزش مقاله نویسی ISI
دانلود مقاله ISI
اخبار دانش آموزی
پرتال خبری همگان
مقالات مدیریت
طراحی سایت های دانشگاهی و خبری
اخبار تجارت
اخبار و مقالات فنی مهندسی
محصولات آموزشی
اجاره بیلبورد تبلیغاتی
خدمات پرینت سه بعدی
انجام پروژه
آموزش حسابداری
مادسیج پرسشنامه و دانلود دانشگاهی
نرم افزار هلو
دانلود آهنگ جدید
جراحی بینی
مشاوره کاشت مو
سایت املاک
مقالات روانشناسی
فرصت های کارآفرینی
کمپین تبلیغاتی
خرید تجهیزات مخابراتی
تبلیغات انتخابات مجلس دهم
اخبار فرهنگ و هنر
پرتال توریسم
بلیط هواپیما
اجاره سوئیت در کیش
آموزش نرم افزار های مهندسی
اعزام دانشجو
مترجم 20 زبانه
سیستم همکاری در فروش
آدرس لینک های تلگرام
دانلود زیرنویس فارسی
خرید گیفت کارت آیتونز اپل
دانلود آهنگ جدید
برنامه های سینما
برنامه های تئاتر
دكوراسيون
تندیس جشنواره
دانلود نوار ابزار سایت
Get our toolbar!pagerank