استخدام کارشناس پرستاری و مامایی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   19 بهمن 1393-08 February 2015بازدید 3478استخدام کارشناس پرستاری و ماماییبیمارستان تهران کلینیک به کارشناس پرستاری برای بخش ها و شیفت های مختلف در تهران نیازمند است.

لطفاً رزومه خود را به شماره فکس زیر ارسال نمایید:
تلفن: 02188716606
فاکس: 02188716606کارشناس پرستاری مامایی استخدام کارشناس پرستاری و مامایی استخدام کارشناس پرستاری
اخبار روزنامه ها