آگهي استخدام پيماني در نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس کارشناسارسال شده در   14 بهمن 1388-03 February 2010بازدید 11528


آگهي استخدام پيماني در نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به منظور تامين نيروي انساني كتابدار مورد نياز خود از افراد واجد شرايط ، با مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي از طريق برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه و گزينش به صورت پيماني استخدام مي نمايد. http://www.iranpl.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=6ff3d943-215c-4047-b738-0db45b26585d
اخبار روزنامه ها