برگزاری دوره های مهندسی با نرم افزارهای PHAST- PIPENET- FALRESIM HAZOP PRO-CATIA

مجموعه  دوره و محصولات آموزشی / آموزش عمومیارسال شده در   29 امرداد 1389-20 August 2010بازدید 5984عنوان دوره :

ارزيابي پيامد حوادث با نرم افزارPHAST

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

تاریخچه، معرفی و ضرورت طرح ارزیابی پیامد ، مبانی ارزیابی پیامد ، تعريف سناريو / مبانی و اصول مدلسازی تخليه / مبانی و اصول مدل سازی انتشار / معيارهای مورد استفاده در تعيين ابعاد ناشی از انتشار گازهای سمی / انواع آتش، محاسبات و معيارهای مربوط / انواع انفجار، محاسبات و معيارهای مربوط / مدلهای Probit در جهت تخمين ميزان آسيب پذيری ، اصول تعريف شرايط آب وهوايي / نحوه تعريف سناريوهای متنوع جهت مدلسازی، نحوه تطبيق نتايج بر روی نقشه با توجه به مقياس ، نحوه تعريف مخلوط مواد جهت مدلسازی / بررسی جزئيات و تحليل نتايج مربوط به حوادث ناشی از انتشار گازهای سمی / بررسی جزئيات و تحليل نتايج مربوط به حوادث ناشی از انفجار با استفاده از مدلهای مختلف

تاريخ شروع :

24/6/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

طراحي و محاسبات هيدروليك رينگ آب آتش نشاني و اسپري نازل ها با نرم افزار PIPENET

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

مراحل مختلف ارائه مدارك مهندسي ايمني براي سيستمهاي اطفاء حريق ، معرفي استانداردهاي طراحي بكار گرفته شده و ساير استانداردهاي مرتبط در نرم افزار ، بيان مفاهيم اوليه محاسبات هيدروليكي و روابط موجود (تئوري)، مدلسازي رينگ آتش نشاني ، مدل سازي و حل مدل Water Spray Nozzle

تاريخ شروع :

31/6/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

طراحي فلر با نرم افزار FALRESIM

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

مقدمه و معرفي نرم افزار ، تئوري محاسبات نرم افزار ، تعريف شرايط محيطي ، تعريف دودكش ، تعريف Tip ،‌ تعريف نقاط دريافت و شبكه دريافت تشعشع ، استفاده از سيال كمكي(بخار ، هوا) ، انتخاب روش حل

تاريخ شروع :

7/7/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

شناسایی مخاطرات (HAZOP Study) با نرم افزار HAZOP PRO

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

تاريخچه روش، مزايا و تواناييهاي روش HAZOP، محدوده كاربرد روش HAZOP، روش و مراحل انجام كار، انواع مختلف ارائه روش HAZOP، مرور چندين مثال صنعتي، كارگاه عملي ، اصول مقدماتي HAZOP و معرفي نرم افزار HAZOP-PRO، معرفي و نحوه ايجاد پارامترهاي اصلي، واژگان راهنما و انحرافات ، اصول مقدماتي دستورالعمل انجام مطالعات HAZOP ، ايجاد پرونده هاي ثبت گزارش مطالعات HAZOP ، تهيه گزارش نهايي HAZOP و كارگاه تهيه گزارش

تاريخ شروع :

14/7/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

دوره آموزش HAZID برای شناسایی مخاطرات (HAZID Study)

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

جایگاه روش HAZID در ارزیابی ریسک، مزايا و تواناييهاي روش HAZID، محدوده كاربرد روش HAZID، روش و مراحل انجام كار، کلمات کلیدی در روش HAZID، مرور چندين مثال صنعتي ،‌چگونگی مستندسازی نتایج با نرم افزار، كارگاه عملي

تاريخ شروع :

22/6/89

مدت زمان دوره : 1 روز

شهريه دوره : 000/100/1 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

مديريت ريسک حوادث در واحدهاي فرآيندي (Risk Management)

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

تبيين مفهوم و تاريخچه مديريت ريسک حوادث فرآيندي، مرور حوادث صنعتي مهم و تاثيرگذار و درسهاي فراگرفته شده، مرور رويه کلي مورد استفاده در مديريت ريسک و ذکر مراحل اصلي،‌کاربردها و اهداف مديريت ريسک و نحوه توسعه آن، اطلاعات مورد نياز در مديريت ريسک و نحوه جمع آوري آنها، مباني روشهاي شناسايي مخاطرات (HAZOP، FTA و ETA)، نحوه انتخاب سناريوهاي اصلي در ايجاد حوادث و ريسک، آشنايي با مباني ارزيابي پيامد و عوامل تاثيرگذار، مدلسازي انتشار، آتش و انفجار با نرم افزارهاي PHAST و ALOHA ، آشنايي با روشهاي تخمين تکرارپذيري حوادث ، ترکيب پيامد و تکرارپذيري حوادث به منظور محاسبه ريسک، محاسبه ريسک کيفي و نحوه ارائه نتايج، محاسبه ريسک کمي و نحوه ارائه نتايج، روشهاي کنترل و کاهش ريسک

تاريخ شروع :

3/7/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

مدلسازي و طراحي با CATIA مقدماتي

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان

مباحث كلي دوره :

Sketch, Part Modeling, Drafting, Surface, Assembly

تاريخ شروع :

3/7/89

مدت زمان دوره : 6 روز

شهريه دوره : 000/500/1 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

مدلسازي و طراحي با Solid Work مقدماتي

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان

مباحث كلي دوره :

كاربرد Plan ،‌طراحي قطعات پيچيده ، ابزار ها و ...، محيط Assembly

تاريخ شروع :

10/7/89

مدت زمان دوره : 6 روز

شهريه دوره : 000/400/1 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com


مهندسی نرم افزارهای PHAST PIPENET FALRESIM HAZOP PRO CATIA
دوره هوش تجاری
موسسه سپهرسخن
مدرسان شریف
پارسه
پژوهش
پژوهش
مسیح خواه
به
حصیل در خارج
محصولات آموزش زبان
phdt
آموزش مديريت
تیتر خبرگزاری ها
استخدام دولتی نمونه سوالات آزمون دکتری 92
استخدام دولتیسئوالات کارشناسی ارشد
استخدام دولتیفلش کارت ارشد و دکتری
استخدام دولتیفارسروید | دانلود بازی و برنامه اندرویدد
خرید موبایلخرید موبایل
استخدام دولتیدفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
استخدام دولتینمونه سئوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 90
استخدام دولتیدانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
استخدام دولتیآموزش دروس دانشگاهی پیام نور
استخدام دولتیسئوالات امتحانی دانشگاه پیام نور
استخدام دولتیاجاره سالن همایش و سمینار
استخدام دولتیمحصولات آموزشی مدیریتی
استخدام دولتیمحصولات آموزشی بازاریابی و فروش
استخدام دولتیمحصولات آموزشی فنی مهندسی
استخدام دولتیمحصولات آموزشی زبان انگلیسی
استخدام دولتیکتاب مدیر ویژه مدیران
استخدام دولتیMBA مجازی
استخدام دولتیپکیج های آموزشی دکتر صحت
استخدام دولتیمجموعه نمونه قراردادهای آماده جهت استفاده مدیران شرکت ها
استخدام دولتیآموزش ICDL
استخدام دولتیطرح توجیهی وکارآفرینی
آموزش تعمیراتآموزش تعمیر لپ تاپ
آموزش تعمیراتآموزش تعمیرات موبایل
استخدام دولتیآموزش مقاله نویسی ISI
استخدام دولتیدانلود مقاله ISI
دانلود برنامه اندرویددانلود برنامه اندروید
استخدام دولتیسوالات عمومی آزمونهای استخدامی با پاسخنامه
استخدام دولتیmaster GRE 2009
استخدام دولتیفلش کارت آمادگی آزمون GRE برای موبایل با فرمت جاوا
استخدام دولتیطراحی سایت های دانشگاهی و خبری
استخدام دولتیپرتال دانش آموزی کشور
استخدام دولتیپرتال خبری همگان
استخدام دولتیپرتال مدیریت
استخدام دولتیپرتال تجارت
استخدام دولتیپرتال مهندسی
استخدام دولتیپرتال پزشکی
استخدام دولتیپرتال روانشناسی
استخدام دولتیپرتال کارآفرینی
استخدام دولتی ژورنال آموزشی کشور
استخدام دولتیخدمات نظافت منزل و محل کار
استخدام دولتیسایت املاک
دانلود بازی اندرویددانلود بازی اندروید
استخدام دولتیآموزش نرم افزار های مهندسی
استخدام دولتیاعزام دانشجو
استخدام دولتیمترجم 20 زبانه
استخدام دولتیتبلیغات popup پاپ آپ
استخدام دولتیسیستم همکاری در فروش
استخدام دولتیبرنامه های سینما
استخدام دولتیبرنامه های تئاتر
عکسعکس
دانلود آهنگ جدیددانلود آهنگ جدید
خرید گوشیخرید گوشی
تندیس جشنواره
دانلود نوار ابزار سایت
Get our toolbar!pagerank