برگزاری دوره های مهندسی با نرم افزارهای PHAST- PIPENET- FALRESIM HAZOP PRO-CATIA

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش عمومیارسال شده در   29 امرداد 1389-20 August 2010بازدید 6412عنوان دوره :

ارزيابي پيامد حوادث با نرم افزارPHAST

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

تاریخچه، معرفی و ضرورت طرح ارزیابی پیامد ، مبانی ارزیابی پیامد ، تعريف سناريو / مبانی و اصول مدلسازی تخليه / مبانی و اصول مدل سازی انتشار / معيارهای مورد استفاده در تعيين ابعاد ناشی از انتشار گازهای سمی / انواع آتش، محاسبات و معيارهای مربوط / انواع انفجار، محاسبات و معيارهای مربوط / مدلهای Probit در جهت تخمين ميزان آسيب پذيری ، اصول تعريف شرايط آب وهوايي / نحوه تعريف سناريوهای متنوع جهت مدلسازی، نحوه تطبيق نتايج بر روی نقشه با توجه به مقياس ، نحوه تعريف مخلوط مواد جهت مدلسازی / بررسی جزئيات و تحليل نتايج مربوط به حوادث ناشی از انتشار گازهای سمی / بررسی جزئيات و تحليل نتايج مربوط به حوادث ناشی از انفجار با استفاده از مدلهای مختلف

تاريخ شروع :

24/6/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

طراحي و محاسبات هيدروليك رينگ آب آتش نشاني و اسپري نازل ها با نرم افزار PIPENET

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

مراحل مختلف ارائه مدارك مهندسي ايمني براي سيستمهاي اطفاء حريق ، معرفي استانداردهاي طراحي بكار گرفته شده و ساير استانداردهاي مرتبط در نرم افزار ، بيان مفاهيم اوليه محاسبات هيدروليكي و روابط موجود (تئوري)، مدلسازي رينگ آتش نشاني ، مدل سازي و حل مدل Water Spray Nozzle

تاريخ شروع :

31/6/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

طراحي فلر با نرم افزار FALRESIM

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

مقدمه و معرفي نرم افزار ، تئوري محاسبات نرم افزار ، تعريف شرايط محيطي ، تعريف دودكش ، تعريف Tip ،‌ تعريف نقاط دريافت و شبكه دريافت تشعشع ، استفاده از سيال كمكي(بخار ، هوا) ، انتخاب روش حل

تاريخ شروع :

7/7/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

شناسایی مخاطرات (HAZOP Study) با نرم افزار HAZOP PRO

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

تاريخچه روش، مزايا و تواناييهاي روش HAZOP، محدوده كاربرد روش HAZOP، روش و مراحل انجام كار، انواع مختلف ارائه روش HAZOP، مرور چندين مثال صنعتي، كارگاه عملي ، اصول مقدماتي HAZOP و معرفي نرم افزار HAZOP-PRO، معرفي و نحوه ايجاد پارامترهاي اصلي، واژگان راهنما و انحرافات ، اصول مقدماتي دستورالعمل انجام مطالعات HAZOP ، ايجاد پرونده هاي ثبت گزارش مطالعات HAZOP ، تهيه گزارش نهايي HAZOP و كارگاه تهيه گزارش

تاريخ شروع :

14/7/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

دوره آموزش HAZID برای شناسایی مخاطرات (HAZID Study)

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

جایگاه روش HAZID در ارزیابی ریسک، مزايا و تواناييهاي روش HAZID، محدوده كاربرد روش HAZID، روش و مراحل انجام كار، کلمات کلیدی در روش HAZID، مرور چندين مثال صنعتي ،‌چگونگی مستندسازی نتایج با نرم افزار، كارگاه عملي

تاريخ شروع :

22/6/89

مدت زمان دوره : 1 روز

شهريه دوره : 000/100/1 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

مديريت ريسک حوادث در واحدهاي فرآيندي (Risk Management)

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

تبيين مفهوم و تاريخچه مديريت ريسک حوادث فرآيندي، مرور حوادث صنعتي مهم و تاثيرگذار و درسهاي فراگرفته شده، مرور رويه کلي مورد استفاده در مديريت ريسک و ذکر مراحل اصلي،‌کاربردها و اهداف مديريت ريسک و نحوه توسعه آن، اطلاعات مورد نياز در مديريت ريسک و نحوه جمع آوري آنها، مباني روشهاي شناسايي مخاطرات (HAZOP، FTA و ETA)، نحوه انتخاب سناريوهاي اصلي در ايجاد حوادث و ريسک، آشنايي با مباني ارزيابي پيامد و عوامل تاثيرگذار، مدلسازي انتشار، آتش و انفجار با نرم افزارهاي PHAST و ALOHA ، آشنايي با روشهاي تخمين تکرارپذيري حوادث ، ترکيب پيامد و تکرارپذيري حوادث به منظور محاسبه ريسک، محاسبه ريسک کيفي و نحوه ارائه نتايج، محاسبه ريسک کمي و نحوه ارائه نتايج، روشهاي کنترل و کاهش ريسک

تاريخ شروع :

3/7/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

مدلسازي و طراحي با CATIA مقدماتي

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان

مباحث كلي دوره :

Sketch, Part Modeling, Drafting, Surface, Assembly

تاريخ شروع :

3/7/89

مدت زمان دوره : 6 روز

شهريه دوره : 000/500/1 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

مدلسازي و طراحي با Solid Work مقدماتي

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان

مباحث كلي دوره :

كاربرد Plan ،‌طراحي قطعات پيچيده ، ابزار ها و ...، محيط Assembly

تاريخ شروع :

10/7/89

مدت زمان دوره : 6 روز

شهريه دوره : 000/400/1 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com


مهندسی نرم افزارهای PHAST PIPENET FALRESIM HAZOP PRO CATIA
پکیج مدیریت
حصیل در خارج
مقاله نویسی ISI
آموزش مديريت
اخبار روزنامه ها
جدول زمانبندی آزمون های دانشگاهی
پذیرش بدون کنکور ارشد
دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
آموزش دروس دانشگاهی پیام نور
سئوالات امتحانی دانشگاه پیام نور
اجاره سالن همایش و سمینار
محصولات آموزشی مدیریتی
محصولات آموزشی بازاریابی و فروش
مشاوره تحصیلی تلفنی
محصولات آموزشی فنی مهندسی
محصولات آموزشی زبان انگلیسی
کتاب مدیر ویژه مدیران
MBA مجازی
آموزش ICDL
آموزش تعمیر لپ تاپ
آموزش تعمیرات موبایل
آموزش مقاله نویسی ISI
دانلود مقاله ISI
اخبار دانش آموزی
محصولات آموزشی
اجاره بیلبورد تبلیغاتی
خدمات پرینت سه بعدی
پروپوزال
آموزش حسابداری
مادسیج پرسشنامه و دانلود دانشگاهی
دانلود آهنگ جدید
جراحی بینی
دانلود مقاله فارسی رایگان
دكوراسيون
اجاره سوئیت در کیش
آموزش نرم افزار های مهندسی
اعزام دانشجو
مترجم 20 زبانه
آدرس لینک های تلگرام
دانلود زیرنویس فارسی
فروشگاه ساز
تور دبی
تور استانبول
تور مشهد
تور کیش
برنامه های سینما
برنامه های تئاتر
تندیس جشنواره
دانلود نوار ابزار سایت
Get our toolbar!pagerank