استخدام در بیمارستان کیش

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کیش و قشمارسال شده در   28 مهر 1389-20 October 2010بازدید 24390


استخدام در بیمارستان کیش

ويژه فارغ التحصيلان کليه رشته هاي پزشکي و وابسته،پيراپزشکان و رشته هاي مالي ، اداري ، مديريت جهت تکميل فرم تقاضا لطفأ به آدرس اينترنتي

www.kish-hospital.com

مراجعه نمائيد.

استخدام بیمارستان کیش استخدام کیش استخدام بیمارستان کیش
اخبار روزنامه ها