دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با وزیر علوم دیدار و گفتگو کرد و ادعای مطرح شده در جراید در خصوص اخراج اساتید بررسی شد.

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با وزیر علوم دیدار و گفتگو کرد.

در دیدار سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، با محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مسائل حوزه آموزش عالی بررسی شد.

در این نشست مشترک، ادعای مطرح شده در جراید در خصوص اخراج اساتید و فرایند کمیته های انضباطی دانشجویی بررسی شد.

همچنین مشکلات ناظر به سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر لزوم فعال سازی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها تاکید کردند.

 

منبع

 

دیدگاه ها غیرفعال است