بورسیه تحصیلی دانشگاه ادینبورگ انگلستان

مقطع کارشناسی‌ ارشد:

رشته های ادبیات، زبان و فرهنگ عربی، چینی، کره ای، تمدن فارسی، فیلم سازی، هنرهای سنتی، تئاتر و…..

پوشش شهریه تحصیلی تا ۱۰۷۰۰ پوند

آخرین مهلت ثبت نام بورسیه : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲

برای اقدام‌ به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/international/humanities/languages-literatures-cultures/llcmastersintl

دیدگاه ها غیرفعال است