بورسیه تحصیلی دانشگاه ناتینگهام انگلستان

مقطع: کارشناسی

رشته: تمامی رشته های موجود در این دانشگاه

میزان بورسیه: پرداخت دوهزار تا شش هزار پانصد یورو به دانشجو
برای این بورسیه ابتدا باید از دانشگاه پذیرش بگیرید و سپس برای بورسیه درخواست بدهید.

ددلاین: ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

لینک اقدام:

https://www.nottingham.ac.uk/studywithus/international-applicants/scholarships/middle-east-ug.aspx

نکته: این بورسیه فقط برای کشورهای خاورمیانه و ترکیه است.

دیدگاه ها غیرفعال است