بورسیه تحصیلی KNB دولت اندونزی برای برنامه های کارشناسی ارشد ، ۲۰۲۰

مهلت درخواست بورسیه: ۲۰ آوریل ۲۰۲۰

دوره یا موضوعات مجاز: کارشناسی ارشد رشته های انسانی ، مهندسی ، علوم اجتماعی ، علوم ، آموزش و پرورش.

حداکثر سن برای درخواست این فرصت ۳۵ سال است

مدرک زبان: داطلبان باید دارای نمره TOEFL یا IELTS (یا سایر آزمون های معتبر مهارت انگلیسی) از ۸۰ یا ۶٫۰ یا معادل آن باشند.

https://www.knb.ristekdikti.go.id/lib/file/KNB_Scholarship_Application_Guidelines.pdf

دیدگاه ها غیرفعال است