دفترچه تجربیات دوران تحصیل دکتری

چرا میخواهی دکترا بخوانی؟ آیا دکتری خوب است؟

چون میخواهم به من
بگویند دکتر! چون کلاس دارد!

واقعا این همه سال
(
۴ تا ۶ سال) برای اضافه شدن یک پیشوند به ناممان
می‌ارزد؟ تازه آن هم پیشوندی که چهار سال بعد قطعا ارج و قرب امروز را هم نخواهد داشت.
احتمالا یادمان نرفته که چه اتفاقی برای عنوان “مهندس” در سالهای اخیر افتاده. فکر
میکنم همین اتفاق هم برای پیشوند “دکتر” خواهد افتاد…

ادامه آن را در دفترچه تجربیات دوران تحصیل دکتری می خوانیم :

• آیا واقعا ادامه تحصیل در
مقطع
Ph.D، منطقی است؟

• آیا این دوره، همآن چیزی
است که رضایت من را فراهم می‌کند؟

• بعد از گرفتن مدرک دکتـری،
موقعیت شغلی بهتری گیرم می آید؟

• صرفا چون به تحقیق و پژوهش علاقه دارم، باید دکتری بگیرم؟

• الان باید بخونم چون اگر فاصله بیفته بعدا نمیتونم..!

• باید دکتری بخوانم ، چون کار دیگری غیر از درس خواندن بلد نیستم!

دانلود دفترچه تجربیات دوران تحصیل دکتری

دفترچه تجربیات دوران تحصیل دکتری

دیدگاه ها غیرفعال است

خانهدرباره ماتعرفه هادرباره ما