معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت:شهریه بر اساس مصوبات هیأت امناء دانشگاه تغییر می کند و در سال تحصیلی جدید افزایش شهریه ها متناسب با درآمد، تورم و قدرت مالی دانشجویان لحاظ شده است.

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، اصغر کشت کار قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سومین جلسه شورای هم اندیشی و تعامل روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمان درخصوص افزایش مبلغ شهریه برگزاری دوره های آموزشی مقطع دار دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: شهریه بر اساس مصوبات هیأت امناء دانشگاه تغییر می کند و در سال تحصیلی جدید تلاش شده افزایش شهریه ها متناسب با درآمد، تورم و درنظر داشتن قدرت مالی دانشجویان با صرفه و صلاح در نظر گرفته شود تا کیفیت آموزش در مراکز کاهش پیدا نکند.

قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی درخصوص نحوه صدور کد مدرسی برای متقاضیان تدریس در این دانشگاه عنوان کرد: جذب اساتید خبره از طریق هیأت ممیزه دانشگاه انجام می شود و مقرر است کمیته های تخصصی اساتید خبره برای تسریع و تسهیل فرآیند مجوز در استانها تشکیل شود.

وی همچنین از تسهیل فرآیند تدوین و تصویب دوره های کوتاه مدت در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.

 

منبع

 

دیدگاه ها غیرفعال است