کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روش های محاسباتی در علوم و مهندسی

 
? احتراما به اطلاع اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می رساند “اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی و روش های محاسباتی در علوم و مهندسی” با حضور دو تن از دانشمندان برجسته دنیا، با حمایت انجمن تحقیق در عملیات ایران و انجمن آمار ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ در دانشگاه ایوان کی برگزار خواهد شد.
 
? مقالات برگزیده کنفرانس پس از تایید در مجلات معتبر علمی_پژوهشی زیر به چاپ خواهند رسید.
 
۱. مجله علمی_پژوهشی فارسی
 «پژوهش های نوین در ریاضی»
 
۲. مجله علمی_پژوهشی انگلیسی
International Journal of Industrial Mathematics
? علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کنفرانس می توانند به سایت کنفرانس به نشانی زیر مراجعه فرمایند.
 
هم چنین کانال تلگرامی کنفرانس به صورت زیر می باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است