۴ اپلیکیشن ضروری برای یادگیری زبان انگلیسی

WordUP-Learn English Words

این اپلیکیشن برای یادگیری لغات در متن و به صورت طبقه بندی شده بسیار عالی است.

Hello Talk-Learn Languages

با این اپلیکیشن می توانید پارتنر زبان پیدا کنید و به انگلیسی چت نمود.

Longman Dictionary English

لانگمن یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی است که می توانید برای یادگیری اصطلاحات، مترادف و تضاد کلمات از آن استفاده کنید.

Podcast Player App-Castbox

این اپلیکیشن برای تقویت مهارت شنیداری استفاده می شود. می توان با استفاده از این اپ هر پادکستی را که مد نظر است گوش داد.

دیدگاه ها غیرفعال است