تحصیل در کشور اتریش

با شرایط ویژه برای دانشگاه: بدون نیاز به مدرک زبان و برای کالج: ۲ ساله و اخذ پذیرش ۲ ماه

ویژه دانشگاه
شرایط تحصیل در اتریش – مقطع کارشناسی
طول دوره ۳ سال
زبان و هزینه تحصیل زبان آلمانی
مهندسی ۷۵۰ یورو
علوم پایه، علوم انسانی و هنر ۳۸۰ یورو
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۳۲۰ تا ۴۳۰ یورو
زمان شروع تحصیل مهر و اسفند
بیمه در طول تحصیل دارد
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۰۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
امکان کار قانونی دانشجویی ۱۰ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل ۱۳
شرایط فاصله تحصیلی ندارد
مدرک زبان مورد نیاز نیاز ندارد
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک – تائیدیه سفارت – پست
مدت زمان اخذ ویزا ۲ تا ۶ ماه
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی اصل پذیرش – فرم ویزا
بیمه دانشجویی – پرینت حساب
نامه سوء پیشینه – نامه خوابگاه
ویژه دانشگاه
شرایط تحصیل در اتریش – مقطع کارشناسی ارشد
طول دوره ۲ سال
زبان و هزینه تحصیل زبان آلمانی
مهندسی ۷۵۰ یورو
علوم پایه، علوم انسانی و هنر ۳۸۰ یورو
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۳۲۰ تا ۴۳۰ یورو
زمان شروع تحصیل مهر و اسفند
بیمه در طول تحصیل دارد
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۰۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس دارد
امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل ۱۳
شرایط فاصله تحصیلی ندارد
مدرک زبان مورد نیاز نیاز ندارد
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک – تائیدیه سفارت – پست
مدت زمان اخذ ویزا ۲ تا ۶ ماه
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی اصل پذیرش – فرم ویزا
بیمه دانشجویی – پرینت حساب
نامه سوء پیشینه – نامه خوابگاه
ویژه دانشگاه
شرایط تحصیل در اتریش – مقطع دکترا
طول دوره ۳ تا ۵ سال
زبان و هزینه تحصیل زبان آلمانی
مهندسی ۷۵۰ یورو
علوم پایه، علوم انسانی و هنر ۳۸۰ یورو
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۳۲۰ تا ۴۳۰ یورو
زمان شروع تحصیل مهر و اسفند
بیمه در طول تحصیل دارد
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۰۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس دارد
امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل ۱۵
شرایط فاصله تحصیلی ندارد
مدرک زبان مورد نیاز نیاز ندارد
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک – تائیدیه سفارت – پست
مدت زمان اخذ ویزا ۲ تا ۶ ماه
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی اصل پذیرش – فرم ویزا
بیمه دانشجویی – پرینت حساب
نامه سوء پیشینه – نامه خوابگاه
ویژه کالج
شرایط تحصیل در اتریش – دوره ۲ ساله کالج فنی مهندسی
طول دوره ۲ سال
زبان و هزینه تحصیل آلمانی – ۸۰۰۰ یورو
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۴۳۰ یورو
زمان شروع تحصیل مهر
بیمه در طول تحصیل دارد
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۰۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
امکان کار قانونی دانشجویی ۱۰ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل ۱۳
شرایط فاصله تحصیلی ندارد
مدرک زبان مورد نیاز نیاز ندارد
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک
مدت زمان اخذ ویزا ۲ تا ۶ ماه
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی اصل پذیرش – فرم ویزا
بیمه دانشجویی – پرینت حساب
نامه سوء پیشینه – نامه خوابگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی: قابل توجه دانشجویان گرامی: ثبت درخواست اعزام رایگان می باشد . چنانچه مایل به بررسی مشخصات و مدارک شما توسط کارشناس مربوطه و دریافت مشاوره تخصصی هستید . فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید.

درخواست مشاوره

دیدگاه ها غیرفعال است