بورسیه تحصیلی دانشگاه بریمینگام انگلستان

بورسیه تحصیلی دانشگاه بریمینگام به ارزش ۵۰۰۰ پوند به متقاضیانی که از ترم سپتامبر در این دانشگاه شروع به تحصیل می کنند اعطا میشود.

دریافت این بورسیه ها بستگی به ارزش مدرک تحصیلی، مهارت ها و نیز قدرت تحصیلی افراد دارد.

این مرکز دانشگاهی مدرن در شهر بریمینگام انگلستان است که از سال ۱۸۴۳به عنوان کالج شروع به کار کرد، تا اینکه در سال ۱۹۷۱ به عنوان موسسه ی پلی تکنیک تغییر کاربری داد و در سال ۱۹۹۲ توانست جایگاه علمی خوبی ثبت کند .

بورسیه برای مقطعی است که در ادامه ی دوره ی تحصیلی افراد قرار دارد.

فرصت نهایی :۳۱ مارچ ۲۰۱۷

Online Application

https://www.bcu.ac.uk/international/fees-costs-and-scholarships/scholarships/vc-scholarships-application-form
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

http://www.bcu.ac.uk/international/fees-costs-and-scholarships/scholarships/vc-scholarships

 

دیدگاه ها غیرفعال است