بدترین شهرهای کانادا از نظر جرم و جنایت در سال ۲۰۲۲

چندین شهر در کانادا بر اساس شاخص جهانی جرم و جنایت توسط Numbeo رتبه بندی شده‌اند و بسیاری از آنها در بین بدترین شهرهای آمریکای شمالی قرار گرفته‌اند.
تنها یک شهر کانادایی در رتبه بندی جهانی ۵۰ شهر برتر از نظر جرم و جنایت قرار گرفت: ساری (Surrey) در بریتیش کلمبیا. با این حال، هفت شهر کانادا در بین ۱۰۰ شهر از شهرهای جهان قرار گرفتند.
به گفته Numbeo، این باعث می‌شود ساری بدترین مکان برای جرم و جنایت در کانادا باشد.
گزارش Numbeo می‌گوید که شاخص جرم و جنایت «تخمینی از سطح کلی جرم در یک شهر یا کشور معین» است.
«ما سطح جرم کمتر از ۲۰ را بسیار کم، سطح جرم بین ۲۰ تا ۴۰ را پایین، سطح جرم بین ۴۰ تا ۶۰ را متوسط، سطح جرم بین ۶۰ تا ۸۰ را بالا و در نهایت سطح جرم بالاتر از ۸۰ را بسیار بالا می‌دانیم.»
عملکرد شهرهای کانادا در رتبه بندی جرم سال جاری Numbeo:

ساری، شاخص جرم: ۶۴٫۵۸، رتبه ۵۰
شهر Lethbridge در آلبرتا، شاخص جرم: ۶۳٫۸۹، ربته ۵۵
شهر Red Deer در آلبرتا، شاخص جرم: ۶۱٫۵۶، رتبه ۷۱
کلونا در بریتیش کلمبیا، شاخص جرم: ۶۱٫۵۶ رتبه ۷۲
سادبری در انتاریو، شاخص جرم: ۶۰٫۱۰، رتبه ۸۱
شهر سو سنت مری (Sault Ste. Marie)، شاخص جرم، ۵۹٫۸۱، رتبه ۸۵
وینیپگ، شاخص جرم ۵۸٫۹۳، رتبه ۹۳

دیدگاه ها غیرفعال است