بورسیه تحصیلی دانشگاه فرای آلمان (Freie university)

 

بورسیه تحصیلی دانشگاه Freie آلمان در مقطع کارشناسی به واجدین شرایط، کمک هزینه تحصیلی اعطاء میکند.

هدف دانشگاه Freie آلمان حمایت از دانشجویان با سوابق تحصیلی درخشان است.

رشته های متعددی در دانشگاه ارائه میشوند که رشته مرتبط با هنر در این برنامه تاریخ هنر است.

کمک هزینه تحصیلی بر اساس شایستگی های دانشجو با نظر هیئت انتخاب تعیین میشود. فعالیتها، کارهای داوطلبانه اجتماعی، جوایز و شرکت در فعالیت های گروهی و کاری از جمله امتیازات مثبت برشمرده میشود.

داوطلب می بایست کپی تمام مدارک خود را همراه با دیپلم، ریز نمرات، توصیه نامه اساتید و فرم تکمیل شده درخواست که به صورت آنلاین در سایت دانشگاه است؛ ارسال نماید.

توصیه نامه برگه ای است که استادی یا کارشناسی که شما را می شناسد، در ان دلایل خود را درباره این که شما فردی موجه برای ادامه تحصیل در دانشگاه مقصد هستید را بیان می کند.

توصیه نامه نباید اغراق آمیز باشد و از هر کسی نباید این توصیه نامه اخذ شود.

مهلت ارسال درخواست: ۱۴ آگوست ۲۰۱۷

 

Application Form

http://www.fu-berlin.de/en/sites/deutschlandstipendium/studierende/ausschreibung/PM/index.html

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

http://www.fu-berlin.de/en/sites/deutschlandstipendium/studierende/ausschreibung/index.html

دیدگاه ها غیرفعال است