پژوهانه Georg Forster آلمان

 

زمینه علمی: زمینه های علمی مورد نیاز برای توسعه آتی کشور متبوع متقاضی

سطح تحصیلی: فوق دکترا

اهداکننده پژوهانه: بنیاد «Alexander von Humboldt» آلمان

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ پژوهانه: آلمان

کشورهای واجد شرایط: ایران و …

موارد پوشش پژوهانه:

– کمک هزینه ماهانه: ۲۶۵۰ یورو

– کمک هزینه بلیت برگشت

– کمک هزینه دوره زبان آلمانی (برای متقاضی، همسر و فرزندان)

– کمک هزینه اسکان

نحوه درخواست: از طریق سیستم آنلاین ( https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_signup.main?p_lang=en&p_resume_url=pub_register.main%3Fp_lang%3Den%26p_package%3Dgf)

آخرین مهلت درخواست:

– تقاضا برای این پژوهانه در هر زمانی از سال امکان پذیر است.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه Humboldt مراجعه نمایید.

https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html

 

دیدگاه ها غیرفعال است