بورسیه تحصیلی در تمامی رشته های تحصیلی ارائه شده توسط دانشگاه های ذیل در کشور هنگ کنگ

مقطع: دکترا

امتیازات بورسیه:
معاف از پرداخت شهریه
اعطای کمک هزینه سالانه ۴۱۰۰۰ دلار آمریکا
اعطای کمک هزینه سفر سالانه ۱۷۰۰ دلار آمریکا برای کنفرانس ها وامور مرتبط با تحقیقات

Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2023-24 300 Fully Funded Fellowships
Fields of Study:

• Sciences
• Medicine
• Engineering and Technology
• Humanities
• Social Sciences
• Business Studies
List of the Participating Universities:
• Lingnan University
• The Chinese University of Hong Kong
• City University of Hong Kong
• Hong Kong Baptist University
• The University of Hong Kong
• The Hong Kong Polytechnic University
• The Hong Kong University of Science and Technology

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

دیدگاه ها غیرفعال است