بعد از چند سال حضور در کانادا میشه شهروند کانادا شد؟

در حالت کلی برای درخواست شهروندی کانادا باید در ۵ سال گذشته، حداقل ۳ سال (۱۰۹۵ روز) در کانادا حضور داشته باشید.

البته از این ۳ سال (۱۰۹۵ روز) حضور در کانادا، متقاضی باید حداقل ۲ سال (۷۳۰ روز) رو در شرایط اقامت دائم (PR) در کانادا حضور فیزیکی داشته باشه تا واجد شرایط دریافت شهروندی کانادا بشه.

همچنین هر روز حضور در کانادا تحت شرایط اقامت موقت معادل یک نصف روز برای شهروندی کانادا در نظر گرفته میشه. متقاضی از طریق اقامت موقت در کانادا حداکثر می‌تونه ۳۶۵ روز مجاز برای شهروندی داشته باشه.

مثلا اگر فردی ۲ سال به‌عنوان مقیم دائم کانادا و ۲ سال تحت اقامت موقت (مثلا مجوز کار) در کانادا حضور داشته باشه، می‌تونه به مجموع ۳ سال حضور در کانادا برای درخواست شهروندی برسه. (روزهای اقامت موقت، نصف حساب میشن)

البته علاوه بر ۳ سال حضور در کانادا در ۵ سال گذشته، متقاضی برای دریافت شهروندی کانادا باید شرایطی مانند تسلط بر زبان، تکمیل پرونده مالیاتی، قبولی آزمون شهروندی و … رو داشته باشه.

دیدگاه ها غیرفعال است