پکیج رپرتاژ سئو

مجموعه ۱۳ سایت تخصصی رپرتاژ خبری – پکیج R1

مجموعه ۹ سایت تخصصی رپرتاژ خبری – پکیج R2

نام سایت  قیمت / هزار تومان
پرتال دانشگاهی کشور ۱۵۰
ژورنال آموزشی کشور ۵۰
پرتال مدیریت ۸۰
پرتال فنی مهندسی ۵۰
پرتال فرهنگ و هنر ۵۰
پرتال توریسم و گردشگری ۷۰
پرتال کارآفرینی ۸۰
پرتال پزشکی ۷۰
پرتال تبلیغات کشور ۱۰۰
جمع مبالغ ( خرید تک خبر ) ۶۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت پکیج با تخفیف ۴۵۷,۰۰۰ تومان

مشتریان ما