دانشگاه Queen Mary انگلستان به دانشجویان رشته فن آوری های رسانه و هنر کمک هزینه تحصیلی به مبلغ ۱۶،۵۵۳ پوند، اعطا میکند.

برنامه دکترای فن آوری رسانه و هنر یک برنامه ۴ ساله نوآورانه است که با انجمن علمی بریتانیا و موسسات فناوری پیشرفته دیجیتال و خلاق برتر بریتانیا همکاری دارد.

دانشگاه از افراد با زمینه قوی در هنرهای تجسمی، طراحی، معماری، رسانه های جدید، تعامل انسان و کامپیوتر و از افراد با زمینه های قوی در علوم اجتماعی به عنوان مثال روانشناسی، جامعه شناسی یا یک رشته های مشابه استقبال میکند.

مطالعات فن آوری رسانه و هنر (MAT) یک پل ارتباطی میان پژوهش های آکادمیک، فن آوری های دیجیتال و صنایع خلاق ایجاد می کند. دانشگاه Queen Mary از برنامه های نوین و بین رشته ای در علوم و فنون و هنر استقبال میکند.

موضوع مطالعه این رشته در سه زمینه اصلی است:

ارائه مجموعه ای از مدل های پیشرفته ی مهارت های فنی از طریق تعاملات انسان با طراحی

ارائه یک پروژه پیشرفته در همکاری با یکی از شرکای دانشگاه در بخش دیجیتال خلاق

ارائه یک پروژه تحقیقاتی خلاقانه PhD برای پایان نامه

این برنامه یک دوره بین رشته ای است و دانشگاه از برنامه های کاربردی از طیف وسیعی از زمینه ها استقبال می کند. آنچه دانشگاه نیاز دارد، شواهدی روشن از توانایی های فنی و خلاقانه داوطلب است.

دانشگاه برنامه های کاربردی جدید را از افراد برجسته با هر زمینه هنر، مهندسی یا علوم و برنامه های کاربردی را دریافت میکند و شما می توانید مهارت های اضافی را از طریق انتخاب گزینه های تخصصی ایجاد کنید.

داوطلب باید قادر به نشان دادن دستاوردهای آکادمیک در سطوح عالی درجه یک در سطح کارشناسی ارشد و مهارت های تحلیلی باشید. شما همچنین باید توانایی روشنی برای تحقیق بین رشته ای به طول مثال برنامه نویسی و توانایی ریاضی داشته باشید.

داوطلب ملزم به ارائه مدرک مهارت زبان انگلیسی است.

فرم درخواست آنلاین تکمیل شده را ارسال نمایید.

https://mysis.qmul.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_ipp_lgn.login?process=siw_ipp_app&code1=RFQM-G4ZX-09&code2=0008&code3=GUEST

رزومه، پروپوزال، انگیزه نامه، دو توصیه نامه اساتید نیز از دیگر مدارک لازم است.

مهلت ارسال درخواست : ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ (۱۱ بهمن ۹۶)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه Queen Mary مراجعه نمایید.

دیدگاه ها غیرفعال است