رتبه بندی دانشگاه های سراسری و آزاد روانشناسی

دانشگاه های سراسری:

دانشگاه های سطح ۱ رشته روانشناسی

 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه علامه طباطبائی تهران
 • دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه های سطح ۲ رشته روانشناسی

 • دانشگاه ارومیه
 • دانشگاه الزهرا تهران
 • دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • دانشگاه بیرجند
 • دانشگاه خوارزمی
 • دانشگاه رازی کرمانشاه
 • دانشگاه زنجان
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دانشگاه کاشان
 • دانشگاه گیلان
 • دانشگاه یزد

دانشگاه های سطح ۳ رشته روانشناسی

 • دانشگاه اراک
 • دانشگاه ایلام
 • دانشگاه بجنورد
 • دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 • دانشگاه حکیم سبزواری
 • دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • دانشگاه دامغان-سمنان
 • دانشگاه زابل
 • دانشگاه شهرکرد
 • دانشگاه شهید مدنی تبریز
 • دانشگاه قم
 • دانشگاه ولی عصر رفسنجان-کرمان
 • دانشگاه کردستان
 • دانشگاه لرستان
 • دانشگاه هرمزگان
 • دانشگاه یاسوج

دانشگاه های سطح  ۴ رشته روانشناسی

 • دانشگاه آیت الله حائری میبد
 • دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • دانشگاه تربت حیدریه
 • دانشگاه حضرت معصومه
 • دانشگاه سلمان فارسی کازرون
 • دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
 • دانشگاه کوثر بجنورد
 • دانشگاه ملایر
 • دانشگاه نهاوند
 • دانشگاه نیشابور

دانشگاه های آزاد:

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 

دیدگاه ها غیرفعال است