بورسیه تحصیلی دانشگاه ورونا ایتالیا

مقطع دکترا

رشته های مورد پذیرش:

Call for the awarding of no. 7 PhD scholarships
Biotechnology
Ph.D. Inflammation, Immunity and Cancer
Ph.D. Computer Science
Ph.D.Neuroscience, Psychological and
Psychiatric Sciences and
Movement Sciences
Ph.D. Clinical and Experimental
Biomedical Sciences

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.dsu.univr.it/documenti/NormeIscrCS/documenti/documenti921911.pdf

دیدگاه ها غیرفعال است