بورسیه تحصیلی در کشور آمریکا

مقاطع: کارشناسی، ارشد، دکترا و پست داک

رشته ها: اکولوژی، زیست شناسی، علوم محیطی

The Simler-Williamson lab conducts research in the Department of Biological Sciences at Boise State University.

MS position in plant-soil interactions, invasive species, and disturbance ecology at Boise State University
Masters or PhD position in plant population ecology and plant-pathogen interactions at Boise State University

Other Graduate Opportunities
Undergraduate Opportunities

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.malloryjchoudoir.com/join-us

دیدگاه ها غیرفعال است