بورسیه تحصیلی در کشور تایلند

SIIT Scholarship in Thailand 2023 Fully Funded

مقاطع ارشد و دکترا

امتیازات بورسیه:
پوشش تمام هزینه ها
پوشش هزینه پایان نامه
اعطای کمک هزینه ۳۰۰ دلاری
پوشش هزینه بلیط سفر به تایلند
پوشش بیمه سلامت

رشته های مشمول بورسیه:

Materials Engineering/Science/Technology
Mechanical Engineering
Digital Engineering
Biochemical Engineering/Biochemistry
Chemical Engineering/Chemistry
Electrical Engineering, Energy Technology/Management
Engineering Management
Environmental Engineering/Science/Technology/Management
Industrial Engineering & Logistic Management
Energy Technology/Management
Civil Engineering
Computer Engineering/Science
Engineering Management
Logistic and Supply Chain Systems Engineering
Management Technology

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نامبه آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=12&nid=446

دیدگاه ها غیرفعال است