بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگاه SKOVDE سوئد ۲۰۱۷

 

کمک هزینه تحصیلی برای ادامه تحصیل مدرک کارشناسی ارشد در دسترس هستند

موضوع مورد مطالعه : بورسیه به یادگیری درهر یک از دوره های ارائه شده توسط دانشگاه اسکود تعلق می گیرد.

میزان بورس: ۵۰ درصد از شهریه را تحت پوشش قرار میدهد.

مدرک زبان انگلیسی مورد نیاز است.

ملیت:  دانشجویان بین المللی

مهلت درخواست:  ۲۰۱۷  اکتبر ۱ برابر با یکشنبه , ۹ مهر ۱۳۹۶

application online :

http://www.his.se/en/Prospective-student/Degree-seeking-student/Scholarships/Scholarship-Online-Application-Form/
اطلاعات بیشتر:

http://www.his.se/scholarships/

دیدگاه ها غیرفعال است