نام بورسیه تحصیلی:
St. Thomas scholarships and matching programs

دانشگاه اعطا کننده: دانشگاه سنت توماس

کشور اعطاکننده: امریکا

مقطع تحصیلی:
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

موضوع رشته: تمام رشته های ارائه شده در دانشگاه

کشورهای موردپذیرش: همه کشورها

ارزش بورسیه تحصیلی: ۱۰ درصد الی ۷۰ درصد از هزینه های تحصیل

مدارک و شرایط لازم:
۱٫ انگیزه نامه
۲٫ توصیه نامه از معلم ، مربی یا مدرسه
۳٫ مدرک بین المللی زبان انگلیسی
۴٫ تکمیل فرم

مهلت درخواست:
مهلت درخواست مقطع پست دکتری دانشگاه سنت توماس آمریکا :
۹۷/۱۰/۱۰

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
https://www.stthomas.edu/financialaid/undergraduate/typesofaid/scholarships/stthomasscholarships/

دیدگاه ها غیرفعال است