هزینه های تحصیل در انگلیس

بی‌رغبتی انگلیسی‌ها برای ورود به دانشگاه های این کشور

اعزام دانشجوی بورسیه به انگلیس نیازمند نظر مراجع ذی ربط می باشد

معاون دانشجویی وزیر علوم و تحقیقات: اعزام دانشجو

اعتصاب کارکنان دانشگاه ها در کشور انگلیس

بحران خصوصی‌شدن وام‌های تحصیلی در دانشگاه های انگلیس

بحران خصوصی‌شدن وام‌های تحصیلی در کشور انگلیس

افت شدید دانشجویان پاره‌وقت در دانشگاههای انگلیس

تحصیل بیشترین دانشجویان ایرانی خارج در کشور های مالزی، آمریکا، کانادا و انگلیس

بیشترین دانشجویان ایرانی خارج در مالزی، آمریکا، کانادا و انگلیس ادامه تحصیل می دهند

تعطیلی هزاران مدرسه به دلیل اعتصاب معلمان انگلیس

عقب‌نشینی کردن دانشگاه انگلیسی در مقابل خواست دانشجویان مسلمان

بدهی ۵۲ میلیون پوندی دانشجویان خارجی در کشور انگلیس

بازگشت دانشجویان ایرانی از انگلیس بستگی به نظر شورای بورس دارد

کار و تحصیل در انگلیس

هزینه های تحصیل در انگلیس

بی‌رغبتی انگلیسی‌ها برای ورود به دانشگاه های این کشور

اعزام دانشجوی بورسیه به انگلیس نیازمند نظر مراجع ذی ربط می باشد

معاون دانشجویی وزیر علوم و تحقیقات: اعزام دانشجو

اعتصاب کارکنان دانشگاه ها در کشور انگلیس

بحران خصوصی‌شدن وام‌های تحصیلی در دانشگاه های انگلیس

بحران خصوصی‌شدن وام‌های تحصیلی در کشور انگلیس

افت شدید دانشجویان پاره‌وقت در دانشگاههای انگلیس

تحصیل بیشترین دانشجویان ایرانی خارج در کشور های مالزی، آمریکا، کانادا و انگلیس

بیشترین دانشجویان ایرانی خارج در مالزی، آمریکا، کانادا و انگلیس ادامه تحصیل می دهند

تعطیلی هزاران مدرسه به دلیل اعتصاب معلمان انگلیس

عقب‌نشینی کردن دانشگاه انگلیسی در مقابل خواست دانشجویان مسلمان

بدهی ۵۲ میلیون پوندی دانشجویان خارجی در کشور انگلیس

بازگشت دانشجویان ایرانی از انگلیس بستگی به نظر شورای بورس دارد

کار و تحصیل در انگلیس

 

دیدگاه ها غیرفعال است