بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی در سوئد

?مقطع: کارشناسی ارشد

?رشته ها: کمک هزینه تحصیلی در امور مالی، کسب و کار بین المللی، IT و مدیریت، رباتیک و اتوماسیون و سیاست بین المللی اعطا خواهد شد.

?میزان بورس: کمک هزینه تحصیلی به طور کامل و یا تا حدودی شهریه را پوشش میدهد

?داشتن مدرک زبان الزامی است
معدل آیلتس: نمره ی کلی ۶٫۵ و هیچ بخش زیر ۵٫۵ نباشد

تافل: امتیاز ۴٫۵ (مقیاس ۱-۶) در آزمون کتبی و نمره کل از (مبتنی بر کاغذ) ۵۷۵٫ نمره از ۲۰ (مقیاس ۰-۳۰) در آزمون کتبی و نمره کل از (مبتنی بر اینترنت) ۹۰

?تعداد و میزان بورس:
?کارشناسی ارشد درامور مالی: ۲ کمک هزینه تحصیلی با پوشش نیمی ازهزینه کمک درسی

?کارشناسی ارشد در کسب و کار بین المللی: ۲ کمک هزینه تحصیلی با پوشش نیمی از هزینه کمک درسی

?کارشناسی ارشد در IT و مدیریت، ۲ کمک هزینه تحصیلی با پوشش نیمی ازهزینه کمک درسی

?کارشناس ارشد مهندسی ساخت و تولید: ۱ بورس تحصیلی پوشش شهریه کامل

?کارشناسی ارشد در رباتیک و اتوماسیون: ۱ بورس تحصیلی پوشش شهریه کامل، ۱ بورس تحصیلی پوشش نیمی ازهزینه کمک درسی

?کارشناسی ارشد در سیاست بین المللی: ۲ کمک هزینه تحصیلی با پوشش نیمی ازهزینه کمک درسی

? مهلت درخواست: ۲۰۱۷ آوریل ۲۳ برابر با یکشنبه , ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

✅اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
http://scholarship-positions.com/masters-scholarships-international-students-university-college-west-sweden/2017/04/18/

 

 

دیدگاه ها غیرفعال است