معروف ترین دانشگاه های آلمان

۱٫دانشگاه فنی مونیخ (مونیخ)
۲٫دانشگاه علوم کاربردی مونیخ (مونیخ)
۳٫دانشگاه آزاد برلین (برلین)
۴٫دانشگاه هومبولت (برلین)
۵٫دانشگاه اشتوتگارت (اشتوتگارت)
۶٫دانشگاه هوهنهایم (اشتوتگارت)
۷٫دانشگاه گوته (فرانکفورت)
۸٫دانشگاه هنر های زیبا (فرانکفورت)
۹٫دانشگاه علمی و کاربردی فرانکفورت (فرانکفورت)
۱۰٫دانشگاه صنعتی درسدن (درسدن)
۱۱٫دانشگاه علوم کاربردی رسدن (درسدن)
۱۲٫دانشگاه فنی آخن (آخن)
۱۳٫دانشگاه فنی هامبورگ (هامبورگ)
۱۴٫دانشگاه هلموت اشمیت (هامبورگ)
۱۵٫دانشگاه لایپزیگ (لایپزیگ)

دیدگاه ها غیرفعال است