پر درآمد ترین رشته های تحصیلی

رشته فنی مهندسی
بر اساس بررسی‌های بازار و همچنین مشاهده رشد رشته‌های مهندسی، چندین گزینه شغلی در رشته مهندسی وجود دارد که هم برای شما ثبات شغلی را فراهم می‌آورند و هم می‌توانید به گرفتن حقوق بیشتر در این رشته‌ها بیشتر امیدوار باشید.

رشته مدیریت
هر گرایش رشته مدیریت، در یک حوزه منحصر به فرد کاربرد دارد، به همین خاطر فرصت های شغلی برای گرایش های این رشته متفاوت است. این رشته می تواند یک موقعیت استرس زا با مسئولیت زیاد باشد.

رشته پزشکی
جراحان و فوق تخصصان پزشکی، اغلب تخصص های پزشکی ، متخصصان دندانپزشکی، دارو ساز عمومی (در صورت تاسیس داروخانه)، از پر درآمد ترین ها هستند!

دیدگاه ها غیرفعال است