۷ رشته برتر جهت مهاجرت به کانادا

تقریبا تمام رشته ها و حرفه ها از شرایط کاری مناسبی برخوردارند و موارد زیر شانس بیشتری دارند:

  1. رشته کامپیوتر شامل مهندسی نرم افزار و …
  2. رشته مهندسی شامل مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی پروژه و …
  3. رشته مدیریت
  4. رشته های پزشکی شامل داروسازی، و… و پیراپزشکی شامل پرستاری و …
  5. رشته وکالت
  6. رشته تجارت و امور مالی شامل حسابداری و…
  7. رشته تربیت بدنی

دیدگاه ها غیرفعال است