بهترین دانشگاهای کانادا در رشته ی معماری

در این لیست بهترین دانشگاه های تعلیم دهنده کانادا در رشته معماری را به شما معرفی خواهیم کرد.

۱-  University of British Columbia (World Ranking = 20)
۲-  University of Toronto (World Ranking = 36)
۳-  McGill University (World Ranking = 51-100)
۴-  University of Waterloo (World Ranking = 51-100)

دیدگاه ها غیرفعال است