بهترین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سوئیس

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی، گروه‌ یک‌ (ممتاز).
۱- Universität Basel (Basel University)
۲- Université de Fribourg (Fribourg University)
۳- Université de Lausanne (Lausanne University)
۴- Université de Neucahtel (Neucahtel University)
۵- Ecole Polytechnique Fédérale de lausanne (EPFL) – (Federal Institute of Technology lausanne)
۶- Hochschule St. Gallen Für Wirtshafts, Rechts – und Sozialwissenschaften (University of St. Gallen for Business Administration, Economics, Law and Social Sciences)
۷- Universität Bern (Bern University)ٍ
۸- Université de Geneve (Geneve University)
۹- Universita della Svizzera Italiana (University of Lugano)
۱۰- Universität Zürich (Zurich University)
۱۱- Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) – (Federal Institute of- Technology)

دیدگاه ها غیرفعال است