بهترین دانشگاه های آمریکا در رشته ژنتیک پزشکی

بهترین دانشگاه های آمریکا در رشته ژنتیک پزشکی

بهترین دانشگاه های آمریکا در رشته ژنتیک پزشکی

از محبوبترین رشته های پزشکی ژنتیک انسانی یا ژنتیک پزشکی است که دلیل آنهم جذابیت علم ژنتیک است.بازارکار این رشته باتوجه به گسترش بیماریهای ژنتیکی و امکان پیشگیری بااصلاح ژنهای معیوب بسیار خوب می باشد.

لیست بیست دانشگاه برتر آمریکا در حوزه ی ژنتیک پزشکی به ترتیب اعتبار:

۱٫  Johns Hopkins School of Medicine (Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland)
۲٫  David Geffen School of Medicine (University of California Los Angeles, Los Angeles, California)
۳٫  UNC School of Medicine (University of North Carolina Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina)
۴٫  Pittsburgh School of Medicine (University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania)
۵٫  Mayo Medical School (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota)
۶٫  UC San Diego School of Medicine (University of California San Diego, La Jolla, California)
۷٫  Baylor College of Medicine (Baylor University, Houston, Texas)
۸٫  University of Wisconsin School of Medicine (University of Wisconsin Madison, Madison, Wisconsin)
۹٫  UT Southwestern Medical School (University of Texas Southwestern, Dallas, Texas)
۱۰٫  Columbia College of Physicians and Surgeons (Columbia University, New York, New York)
۱۱٫  Yale School of Medicine (Yale University, New Haven, Connecticut)
۱۲٫  UMASS School of Medicine (University of Massachusetts Worcester, Worcester, Massachusetts)
۱۳٫  NYU School of Medicine (New York University, New York, New York)
۱۴٫  OSU College of Medicine (Ohio State University, Columbus, Ohio)
۱۵٫  Boston University School of Medicine (Boston University, Boston, Massachusetts)
۱۶٫  Emory University School of Medicine (Emory University, Atlanta, Georgia)
۱۷٫  Indiana University School of Medicine (Indiana University, Indianapolis, Indiana)
۱۸٫  Alabama School of Medicine (University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama)
۱۹٫  Warren Alpert Medical School (Brown University, Providence, Rhode Island)
۲۰٫  Utah School of Medicine (University of Utah, Salt Lake City, Utah)

این ها همه دانشگاه های برتر آمریکا در زمینه ژنتیک پزشکی بودند که سالانه دانشجویان زیادی مشغول به تحصیل در این دانشگاه ها هستند.

Share