شرایط تحصیل در اکراین – مقطع کارشناسی
طول دوره ۳ سال
زبان و هزینه تحصیل تحصیل با زبان روسی با خوابگاه ۳۵۰۰ دلار
و تحصیل با زبان انگلیسی با خوابگاه ۴۵۰۰ دلار در سال
هزینه زبان روسی (۹ ماه) با خوابگاه ۳۵۰۰ دلار
هزینه زبان انگلیسی(۴ تا ۹ ماه) با خوابگاه ۴۵۰۰ دلار
زمان شروع تحصیل فوریه و سپتامبر
بیمه در طول تحصیل ۷۰ تا ۱۰۰ دلار
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۳۰۰۰ دلار سالانه در خوابگاه
امکان بورس ندارد
امکان کارقانونی دانشجویی هفته ای ۲۰ ساعت امکان پذیر است
محل هایی که دانشجو می تواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه – شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل شرط معدل وجود ندارد
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
مدرک زبان مورد نیاز ضروری نیست
شرایط تحصیل در اکراین – مقطع کارشناسی ارشد
طول دوره ۳ سال
زبان و هزینه تحصیل تحصیل با زبان روسی با خوابگاه ۳۵۰۰ دلار
و تحصیل با زبان انگلیسی با خوابگاه ۴۵۰۰ دلار در سال
هزینه زبان روسی (۹ ماه) با خوابگاه ۳۵۰۰ دلار
هزینه زبان انگلیسی(۴ تا ۹ ماه) با خوابگاه ۴۵۰۰ دلار
زمان شروع تحصیل سپتامبر- فوریه
بیمه در طول تحصیل ۷۰ تا ۱۰۰ دلار
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۳۰۰۰ دلار سالانه در خوابگاه
امکان بورس ندارد
امکان کارقانونی دانشجویی بله – ۲۰ ساعت در هفته
محل هایی که دانشجو می تواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه – شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل بله
حداقل معدل شرط معدل وجود ندارد
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
مدرک زبان مورد نیاز ضروری نیست
شرایط تحصیل در اکراین – مقطع دکترا
طول دوره ۳ سال
زبان و هزینه تحصیل تحصیل با زبان روسی با خوابگاه ۳۵۰۰ دلار
و تحصیل با زبان انگلیسی با خوابگاه ۴۵۰۰ دلار در سال
هزینه زبان روسی (۹ ماه) با خوابگاه ۳۵۰۰ دلار
هزینه زبان انگلیسی(۴ تا ۹ ماه) با خوابگاه ۴۵۰۰ دلار
زمان شروع تحصیل سپتامبر- فوریه
بیمه در طول تحصیل ۷۰ تا ۱۰۰ دلار
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۳۰۰۰ دلار سالانه در خوابگاه
امکان بورس دارد
امکان کارقانونی دانشجویی بله – ۲۰ ساعت در هفته
محل هایی که دانشجو می تواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه – شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل بله
حداقل معدل شرط معدل وجود ندارد
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
مدرک زبان مورد نیاز ضروری نیست

لازم به ذکر است که هزینه رشته های پزشکی و غیر پزشکی یکسان است و به هر دو زبان (روسی و یا انگلیسی) می توان در این رشته ها ادامه تحصیل داد.
قابل توجه دانشجویان گرامی:
ثبت درخواست اعزام رایگان می باشد . چنانچه مایل به بررسی مشخصات و مدارک شما توسط کارشناس مربوطه و دریافت مشاوره تخصصی هستید . فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید.

درخواست مشاوره

دیدگاه ها غیرفعال است