اعطا کننده بورسیه: فرانسه(پاریس)

مقطع: فوق لیسانس

موضوع بورسیه: تمامی رشته های ارائه شده در این دانشگاه

دانشگاه محل تحصیل: مرکز یادگیری دانشگاه پاریس Saclay در قلب منطقه موولین،

گروه هدف: دانش آموزان بین المللی

آخرین مهلت ثبت نام: Mar-Apr 2018

شروع دوره: سپتامبر ۲۰۱۸ است

کشورهای مورد پذیرش: دانشجویان ایرانی

میزان بورسیه:
۱۶۰ بورسیه تحصیلی برای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ اهدا خواهد شد.
بورسیه تحصیلی دانشگاه پاریس € ۱۰،۰۰۰ در سال است.
حداکثر ۱۰۰۰ یورو برای مسافرت و هزینه های VISA نیز بر اساس کشور مبدأ نامزد تعیین می شود.

 

باید ابتدا آفر خود را از دانشگاه دریافت کنید. به این صورت که بصورت آنلاین در سایت دانشگاه ثبت نام کنید و پذیرفته شوید.

اطلاعات بیشتر:
http://www.scholars4dev.com/15259/universite-paris-saclay-international-masters-scholarships-2/

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/programme-de-bourses-internationales-de-master

دیدگاه ها غیرفعال است