دانشگاه ملبورن استرالیا بورس تحصیلی معماری را در مقطع لیسانس برای افراد غیر ساکن در استرالیا اعلام کرده است.
کمک هزینه تحصیلی بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد هزینه های تحصیل برای مدت دوره دانشجو را فراهم می کند.
متقاضیان ملزم به ارائه مدارک مهارت زبان انگلیسی هستند.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

https://scholarships.unimelb.edu.au/awards/melbourne-graduate-scholarship

دیدگاه ها غیرفعال است