دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به استرالیا مهاجرت می کنند ممکن است بخواهند در کنار تحصیل به کاری نیز مشغول شوند.اطلاعات زیر می تواند این افراد را کمک کند.

آیا دانشجویان بین المللی می توانند در استرالیا با ویزای دانشجویی کار کنند؟

دانشجویان بین المللی که در استرالیا ساکن هستند، به طور خودکار با ویزای دانشجویی خود مجوز کار در استرالیا را دارند.

دانشجویان بین المللی نیازی به مجوز جداگانه برای شروع کار در استرالیا را ندارند. با این حال، دانشجویان قبل از اینکه بتوانند شروع به کار کنند، نیاز به ایجاد یک پرونده مالیاتی برای داشتن شماره مالیاتی دارند.

دانشجویان بین المللی تا زمانی که دوره ی آموزش خود را در استرالیا آغاز نکرده اند، نمی توانند کار کنند. پس از شروع دوره، آنها مجاز به کار در استرالیا هستند.

چند ساعت در هفته دانشجویان بین المللی می توانند کار کنند؟

دانشجویان بین المللی در استرالیا در طول ترم تحصیلی می توانند تا ۴۰ ساعت در هر دو هفته کار کنند و آنها می توانند تمام وقت در طول تعطیلات دانشگاهی کار کنند. این می تواند کمک بزرگی به دانشجویان بین المللی که بدون کمک های مالی در استرالیا تحصیل میکنند باشد. دانشجویان بین المللی که کمک هزینه تحصیلی دریافت میکنند برای کار باید اجازه ی دانشگاه را داشته باشند.

چه نوع کاری دانشجویان بین المللی می تواند در استرالیا انجام دهد؟

پیدا کردن کار نیمه وقت در استرالیا سخت نیست. دانش آموزان بین المللی که سخت کار می کنند، باید بتوانند به راحتی کارهای دانشگاهی خوبی را پیدا
کنند.

دانشگاه به دانش آموزان بین المللی کمک میکند تا کار نیمه وقت را در محوطه دانشگاه انجام بدهند، که احتمالا یک کار غیر حرفه ای مانند فروش، بازاریابی، خدمتکار، کارکنان فروشگاه خرده فروشی و …. است.

دیدگاه ها غیرفعال است