شرایط مورد نیاز مجوز کار در امارت

برای گرفتن مجوز کار برای کار در امارات متحده عربی ابتدا باید کار پیدا کنید. کارفرمای شما اجازه کار شما را حمایت مالی می کند. این اجازه کار به مدت دو ماه معتبر است و اجازه ورود به کشور را می دهد.
هنگامی که با این اجازه کار وارد امارات می شوید، کارفرمای حامی مالی به شما کمک می کند تشریفات آزمایش پزشکی را انجام دهید، کارت هویت اقامت امارات (کارت امارات)، کارت کار خود را دریافت کنید و اجازه اقامت کار را در گذرنامه خود در مدت ۶۰ روز مهر کنید.

شرایط مورد نیاز
قبل از گرفتن مجوز کار خود، شرایط واجد شرایط بودن خاصی وجود دارد که شما و کارفرمای خود باید انجام دهید. این شامل:
شما باید ۱۸ سال یا بیشتر باشید.
پروانه شرکت کارفرمای شما باید معتبر باشد.
کارفرمای شما نباید مرتکب تخلفی شده باشد.
شغلی که انجام می دهید باید با ماهیت شغل کارفرمای شما مطابقت داشته باشد.
جدا از این، کارگران خارجی بر اساس شرایط یا مهارت های خود به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته ۱: کسانی که لیسانس دارند.
دسته ۲: کسانی که دارای مدرک دیپلم متوسطه در هر زمینه هستند.
دسته ۳: کسانی که دیپلم دبیرستان دارند.

دیدگاه ها غیرفعال است